ห้องครัว ภาษาอังกฤษ คำศัพท์พื้นฐาน

      Comments Off on ห้องครัว ภาษาอังกฤษ คำศัพท์พื้นฐาน
Learn English Online

คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว เรียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่ห้องครัว เรียนรู้ง่ายด้วยมีคำอ่านออกเสียงกำกับ พร้อมความหมายของคำ จดจำง่ายด้วยคำศัพท์หมวดหมู่เดียว ศัพท์พื้นฐานที่มักมีการใช้บ่อยๆ (Daily English Vocabulary แบ่งเป็นตารางเพื่อความเข้าใจได้ง่ายๆพร้อมคำอ่าน สำหรับการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ # คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย 1. homemaker โฮม’ เมกเกอะ แม่บ้าน 2. pot holder พอท โฮล’ เดอะ ผ้าจับหม้อ 3. pot พอท หม้อ 4. bottle opener บอต’ เติล โอ’ เพเนอะ ที่เปิดขวด 5. tin opener ทิน โอ’ เพเนอะ ที่เปิดกระป๋อง 6. tray เทร… Read more »

เรียนภาษาอังกฤษยังไงให้จำได้เอาสูตรนี้ไป

      Comments Off on เรียนภาษาอังกฤษยังไงให้จำได้เอาสูตรนี้ไป
Learn English Online

เคล็ดลับน่ารู้-วิธีเพิ่มความจำดีๆสำหรับรการเรียนภาษาอังกฤษ เคล็ดลับน่ารู้-วิธีเพิ่มความจำดีๆ สามารถทำได้ด้วยการเริ่มจากตรงนี้   ออกกำลัง นาน 20-30 นาที อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ฝึกคลายเครียด การฝึกสมาธิ ไทเกก(ชี่กง-ไทจี้) โยคะ ซึ่ง ช่วยทำให้การหายใจเข้า-ออกช้าลงอย่างน้อยวันละ 10 นาที ฝึก แสดงความชื่นชม การแสดงความชื่นชมควรเน้นที่การกระทำ ไม่ว่าใครทำอะไร ดีๆ ควรแสดงความชื่นชมเสมอ หา เครือข่ายสังคม ใช้ปฏิทิน วางแผนว่า จะทำอะไรก่อนหลังลงบนปฏิทิน อย่าปล่อยให้เรื่องวุ่นๆ รกสมองจนล้นทะลัก ลำดับ ความสำคัญ (list) เขียนไปเลยว่า จะทำอะไรก่อน-หลัง(ตามความรีบ ด่วน) ให้ รางวัลตัวเองบ้าง เวลาเราทำอะไรดีๆ สำเร็จ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ควรฝึก ให้รางวัลตัวเอง นอน ให้พอ ควรนอนวันละ 7 ชม…. Read more »

นับเลข1-1,000,000,000 ภาษาอังกฤษ

      Comments Off on นับเลข1-1,000,000,000 ภาษาอังกฤษ
Learn English Online

สูตรการนับ 1-1,000,000,000 ภาษาอังกฤษ หลังจากที่เข้าใจ ตารางการนับ 1-100  ภาษาอังกฤษ  บทความนี้จะนำเสนอการนับจำนวนที่เพิ่มกว่าเดิมหลายเท่าว่ามันอ่านยังไงเขียนยังไง ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษที่ได้กำหนดไว้ 1-10000ภาษาอังกฤษ 1 one วัน first เฟิร์สทฺ 2 two ทู second เซค เคินดฺ 3 three ธรี third เธิร์ด 4 four ฟอร์ forth ฟอร์ธ 5 five ไฟว fifth ฟิฟธฺ 6 six ซิคซฺ sixth ซิคซฺ 7 seven เซฟวฺ เวิน seventh เซฟวฺ เวินธฺ 8 eight… Read more »

เทคนิคจำ คําศัพท์ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

      Comments Off on เทคนิคจำ คําศัพท์ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
Learn English Online

ต้องเซฟเก็บไว้อ่านเลยสำหรับคนที่รักการเดินทางท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างยิ่งและมากมายสำหรับการสื่อสารของยุคนี้และยุคต่อๆนอกเหนือจากภาษาจีนที่กำลังมาแรง ในอนาคตต้องเรียนเพิ่มกันด้วยนาจา   ตาราง คําศัพท์ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย air ticket แอรฺ ทิคเก็ท ตั๋วเครื่องบิน Boarding Card/ Pass บอรฺดิง คารฺด /พาส บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน baggage / luggage แบกเกจ / ลักเกจ กระเป๋าเดินทาง Baggage Tag แบกเกจ แท็กฺ ป้ายติดกระเป๋า Departure lounge ดิพาทเชอ เลานจฺ ห้องพักผู้โดยสารขาออก Embarkation Card เอ็มบารฺเคเชิน คารฺด บัตรขึ้นเครื่อง Flight number ไฟลทฺ นัมเบอรฺ เที่ยวบิน international flight… Read more »

1-10 ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

      Comments Off on 1-10 ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Learn English Online

ตัวอย่างตารางการนับ 1-10 ในภาษาอังกฤษ สำหรับการอ่านเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษมีหลักการคือต้องจำได้ จำให้ขึ้นใจทำโดยฝึกอ่านวันหล่ะคำจนครบ   โดยทั่วไปแล้วเพียงเขียน 1-10 ได้แล้ว หลักการต่อไปคือการ การทำความเข้าใจกับการประสมคำตามความหมายตัวเลข Number 1-10 ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 number นั๊มเบอะ หมายเลข 2 one วัน หนึ่ง 3 two ทู สอง 4 three ธรี สาม 5 four ฟอ สี่ 6 five ไฟฝ ห้า 7 six ซิกซ หก 8 seven เซ๊เว็น… Read more »