กลอนภาษาอังกฤษ-1

กลอนภาษาอังกฤษ-1

One of the happiest things in life
is when you have someone who wonders where you are
when you don’t come home at night.

ความสุขที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต
คือการที่คุณมีใครสักคนคอยเป็นห่วงว่าคุณอยู่ไหน
ในเวลาที่คุณยังไม่กลับบ้าน