ล้อแม็ก MAX-X ล้อแท้จาก lensoสำหรับรถกระบะ

Englishคำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษ

Englishคำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษ = คำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปจากสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้

Homonym is a word that sounds the same as another but is different in meaning.
เครดิต : http://englishtrain-inter.blogspot.com/2012/03/11-homonyms.html

air heir loan lone
ail ale made maid
allowed aloud mail male
arc ark main mane
ate eight meat meet
bad bade medal meddle
bail bale missed mist
bald bawled muscle mussel
ball bawl none nun
bare bear oar ore
beach beech one won
bean been pail pale
bear bare pain pane
beat beet pair pear
bee be patience patients
beet beat peace piece
bell belle peal peel
berry bury plain plane
birth berth plane plain
blue blew pore pour
boar bore practice practise
board bored praise prays
bough bow pray prey
bow bough principal principle
boy buoy profit prophet
brake break rain reign
buy by/bye rap wrap
ceiling sealing read reed
cell sell read red
cent sent right write
cheap cheep ring wring
check cheque road rode
coarse course role roll
cord chord root route
dear deer rose rows
die dye sale sail
dun done scene seen
Dye die sea see
ewe you seam seem
eye I sew sow
fair fare sight site
feat feet soar sore
find fined sole soul
flea flee son sun
flew flu soot suit
flour flower stair stare
flower flour stake steak
fool full steal steel
fore four stile style
forth fourth suite sweet
foul fowl tail tale
fur fir tear tier
gait gate their there
grate great threw through
groan grown throne thrown
hair hare tide tied
hall haul to two
heal heel told tolled
hear here too to, two
heard herd towed toad
here hear urn earn
higher hire vain vein
him hymn vale veil
hole whole vein vane, vain
hour our waist waste
idle idol wait weight
key quay way weigh
knew new weak week
knight night wear where
knot not whole hole
know no witch which
lain lane wood would
lead led write right
leak leek yoke yolk
lessen lesson yore your