กฎการใช้ Theในภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ ต่อเนื่อง

ชุดต่อเนื่องจากใช้ The เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนไม่น้อย เพราะเราได้เรียนรู้ไปว่า a นำหน้านามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ an นำหน้านามที่ขึ้นต้นด้วยสระ แล้ว the จะนำหน้าอะไร ขอตอบว่า นำหน้าได้ทั้งคู่ที่กล่าวมานั่นแหละ รวมทั้งนามนับไม่ได้ก็ใช้ได้เช่นกัน

กฎการใช้ Theในภาษาอังกฤษ V

The นำหน้าคำนามที่กล่าวซ้ำครั้งที่สองเป็นต้นไป
I saw a man and a woman at the market yesterday. The man was tall but the woman was short. ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตลาดเมื่อวานนี้ ผู้ชายตัวสูง ส่วนผู้หญิงตัวเตี้ย

  • The นำหน้า ชื่อบริษัท องค์กร ห้างร้านต่างๆ
  • The Coca-Cola Company บริษัทโคคา โคล่า
  • The United Nations องค์การสหประชาชาติ

*ยกเว้นชื่อโรงเรียน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย

Benchama Maharaj School โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
Wat Arun วัดอรุณ
Chiang Mai University มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. The นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด
  2. The greatest man ชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
  3. The smallest cat แมวตัวที่เล็กที่สุด
  4. The richest woman หญิงที่รวยที่สุด

The นำหน้าลำดับที่
The first boy เด็กชายคนที่หนึ่ง
The second year ปีที่สอง
The third car รถยนต์คันที่สาม