กฎการใช้ Theในภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ

กฎการใช้ The นำหน้านามให้จำให้ได้ข้อเดียวก่อน คือ

นำหน้านามที่รู้กันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (คนอื่นไม่รู้ด้วยไม่เป็นไร)คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับ มาดูตัวอย่างกันเลย

กฎการใช้-Theในภาษาอังกฤษ

หมาอยู่ไหนลูก
Where is the dog, honey?แม่กับลูกคุยกันสองคน และรู้กันดีว่า หมาตัวไหน (หมาของเราไง)
แต่ถ้าคุณแม่พูดว่า Where is a dog? หมาอยู่ไหนน้อ (แม่ลูกกางแ่ผ่นภาพสัตว์โลกน่ารักแล้วให้ลูกชี้ภาพหมา)

ปิดประตูด้วยโจ

Close the door, Jo.

พานายโจมาเล่นบ้านเรา และรู้ว่าประตูบานไหน (บานที่นายเข้ามานั่นแหละ)

แต่ถ้าพูดว่า Close a door, Jo. (มีประตูหลายบาน นายจะปิดบานไหนก็ได้หนึ่งบาน และไม่เคยเห็นใครพูดหรอกแบบนี้)

The coffee is very hot. Don’t touch it.

กาแฟร้อนมากเลย อย่าจับมันนะ (กาแฟไหน ก็กาแฟที่วางอยู่หน้าคุณนั่นแหละ ไม่ได้หมายความถึงกาแฟที่ไหนเลย)

ส่วนคำนามอื่นๆที่ใช้ The ได้แก่ (เอาเฉพาะสำคัญนะครับ)

นามที่ระบุเจาะจงลงไป ว่าเป็นอย่างไร มาจากไหน อยู่ที่ไหน สังเกตเอาครับว่าจะมีคำขยายเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นคำบุรพบทครับ เช่น
The tea in this pot is cold. ชาในหม้อนี้เย็นแล้ว (เฉพาะที่อยู่ในหม้อนี้เท่านั้น)
Don’t eat the fish in this bowl. It’s mine. อย่ากินปลาในชามใบนี้ มันเป็นของฉัน (ฉันหวงเฉพาะปลาในถ้วยใบนี้)
The water from that company is very dirty. น้ำจากบริษัทนั้น สกปรกมาก(เฉพาะจากบริษัทนั้น)

The นำหน้านามที่มีพียงอันเดียวในโลก ทั้งนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ เช่น

 • The sun พระอาทิตย์
 • The moon พระัจันทร์
 • The world โลก
 • The Earth ดาวโลก (รวมถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วย มีอะไรบ้างหาเอาเอง)

 

*ธรรมชาติที่เป็นน้ำ (ลำคลอง แม่น้ำ อ่าว ทะเล มหาสมุทร)

 1. The Champlain Canal คลองแชมเพลน
 2. The Chao Phraya River แม่น้ำเจ้าพระยา
 3. The Persian Gulf อ่าวเปอร์เซีย
 4. The South China Sea ทะเลจีนใต้
 5. The Pacific Ocean มหาสมุทรแปซิฟิก

*ธรรมชาติที่เป็นดิน หรืออยู่บนดิน (ทะเลทราย ป่าไม้ เทือกเขา หมู่เกาะ)

 1. The Sahara Dessert ทะิเลทรายซาฮาร่า
 2. The Amazon Forest ป่าอะเมซอน
 3. The Rockies เทือกเขาร็อกกี้
 4. The Bahamas หมู่เกาะบาฮามาส

*ยกเว้น ภูเขา และเกาะที่มีเพียงหนึ่งเดียว

Mount Fuji เขาฟูจิ
Samui Island เกาะสมุย

*สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (เช่น ตึก อาคาร สะพาน และสิ่งก่อสร้างทั่วไป )

 • The White House ทำเนียบขาว
 • The Golden Gate Bridge สะพานโกลเดนเกต
 • The Eiffel หอไอเฟล
 • The Great Wall of China กำแพงเมืองจีน
 • The pyramids at Giza ปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า
 • The Taj Mahal ทัชมาฮาล

The นำหน้าสถานที่สำคัญๆ ในเมือง เช่น ตลาด ธนาคาร โรงพยาบาล สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
โรงหนัง โรงละคร สถานีตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น มีอะไรอีกบ้างค่อยสังเกตเอา

 • the market
 • the bank
 • the hospital
 • the airport
 • the railway station
 • the bus station
 • the theater
 • the police station
 • the post office
 • Jo, where’s Jenny?
 • She’s gone to the bank.

เริ่มยาวแล้วต่อในบทความถัดไป