กลอนคติสอนใจ ภาษาอังกฤษ คำคมชีวิต

คำคมภาษาอังกฤษ

กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต
“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
– – Eleanor Roosevelt – –
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต
It takes two flints to make a fire.
– – Louisa May Alcott – –
ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต
“Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot on first.”
– – Fredrick Wilcox – –
พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่ (เบสบอล)

กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต ความรัก
No relationship is all sunshine, but people can share one umbrella
and survive tht storm together.
เมื่อความรัก.. ไม่ได้มีแค่วันที่ฟ้าใส
คนสองคนก็สามารถกางร่มคันเดียวกันได้
และผ่านพ้นพายุฝนไปด้วยกัน