คำคมภาษาอังกฤษ

กลอนคติสอนใจ คำคมชีวิต
“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
– – Eleanor Roosevelt – –
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ