ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้ในห้องน้ำ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

The husband is waking up his wife. = สามีกำลังปลุกภรรยาของเขา
The boy is waking up. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังตื่น
The girl is waking up. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่น
The man is waking up his friend. = ผู้ชายคนนั้นกำลังปลุกเพื่อนของเขา

The man is waking up. = ผู้ชายคนนั้นกำลังตื่น
The girl is waking up. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่น
The boy is waking up. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังตื่น
The woman is waking up. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังตื่น

I’m washing the shirt. = ฉันกำลังซักเสื้อเชิ้ท
He’s washing the car. = เขากำลังล้างรถ
She’s washing the sweater. = เธอกำลังซักเสื้อไหมพรม
He’s washing the pants. = เขากำลังซักกางเกง

The woman is washing her hair. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังสระผมของเธอ
The man is washing his face. = ผู้ชายคนนั้นกำลังล้างหน้าของเขา
I’m washing my hands. = ฉันกำลังล้างมือ

The horses are dry. = ม้าตัวแห้ง
Her hair is wet. = ผมของเธอเปียก
Her hair is dry. = ผมของเธอแห้ง
The horses are wet. = ม้าตัวเปียก

The socks are dirty. = ถุงเท้าสกปรก
His face is clean. = หน้าของเขาสะอาด
Her face is dirty. = หน้าของเขาสกปรก
The shirt is clean. = เสื้อเชิ้ทสะอาด

The shirt is dirty. = เสื้อเชิ้ทสกปรก
The shirt is clean and dry. = เสื้อเชิ้ทสะอาดและแห้ง
The shirt is wet. = เสื้อเชิ้ทเปียก

Why are you washing your hands? = ทำไมคุณถึงล้างมือ
I’m washing my hands because they’re dirty. = ฉันล้างมือเพราะมันสกปรก

Why are you wearing a sweater? = ทำไมคุณถึงสวมเสื้อไหมพรม
I’m wearing a sweater because I’m cold. = ฉันสวมเสื้อไหมพรมเพราะฉันหนาว

a toothbrush = แปรงสีฟัน
toothpaste = ยาสีฟัน
teeth = ฟัน

a brush = หวี
soap = สบู่
a towel = ผ้าเช็ดตัว

teeth = ฟัน
a toothbrush = แปรงสีฟัน
a towel = ผ้าเช็ดตัว
soap = สบู่
toothpaste = ยาสีฟัน
a brush = หวี

The man is brushing his teeth. = ผู้ชายคนนั้นกำลังแปรงฟัน
The boys are brushing their teeth. = เด็กผู้ชายเหล่านั้นกำลังแปรงฟัน
The woman is brushing her hair. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังหวีผม
The girls are brushing their hair. = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นกำลังหวีผม

a pillow = หมอน
a sheet = ผ้าปูที่นอน
a blanket = ผ้าห่ม