คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ

ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆพร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษ จำง่ายๆวันหล่ะประโยค

ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ

The women have umbrellas. = ผู้หญิงเหล่านั้นมีร่มหลายอัน
She has sunglasses. = เธอมีแว่นตากันแดด
He has a ticket. = เขามีตั๋ว
The men have a ladder. = ผู้ชายเหล่านั้นมีบันได

She needs soap. = เธอต้องการสบู่
She needs sunglasses. = เธอต้องการแว่นกันแดด
He needs a towel. = เขาต้องการผ้าเช็ดตัว
He needs a ladder. = เขาต้องการบันได
He needs an umbrella. = เขาต้องการร่ม
She has an umbrella. = เธอมีร่ม
He needs money. = เขาต้องการเงิน
She has money. = เธอมีเงิน

She needs a coat. = เธอต้องการเสื้อโค้ท
She wants a purple coat. = เธออยากได้เสื้อโค้ทสีม่วง
He needs glasses. = เขาต้องการแว่นตา
He wants red glasses. = เขาอยากได้แว่นตาสีแดง

The green car is new. = รถคันสีเขียว ใหม่
The red house is new. = บ้านหลังสีแดง ใหม่
The blue car is old. = รถคันสีน้ำเงิน เก่า
The white house is old. = บ้านหลังสีขาว เก่า

fruit = ผลไม้
vegetables = ผัก
meat = เนื้อ

jewelry = เครื่องประดับ
clothes = เสื้อผ้า
toys = ของเล่น

He sells fruit. = เขาขายผลไม้
She sells vegetables. = เธอขายผัก
He sells cars. = เขาขายรถยนต์
She sells flowers. = เธอขายดอกไม้

a grocery store = ร้านขายของชำ
a hardware store = ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
a jewelry store = ร้านขายเครื่องประดับ