คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษ จำง่ายๆวันหล่ะประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ

She’s buying medicine at the pharmacy. = เธอกำลังซื้อยาที่ร้านขายยา
You’re buying a cake at the bakery. = คุณกำลังซื้อเค็กที่ร้านเบเกอรี่
She’s buying books at the book store. = เธอกำลังซื้อหนังสือที่ร้านขายหนังสือ
They’re buying vegetables at the grocery store. = พวกเขากำลังซื้อผักที่ร้านขายของชำ

They’re shopping at the grocery store. = พวกเขากำลังซื้อของที่ร้านขายของชำ
She’s shopping at the hardware store. = เธอกำลังซื้อของที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
He’s shopping at the jewelry store. = เขากำลังซื้อของที่ร้านขายเครื่องประดับ

The woman wants jewelry. = ผู้หญิงคนนั้นอยากได้เครื่องประดับ
The girls wants chocolate. = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นอยากได้ชอคโกแลท
The dog wants meat. = สุนัขตัวนั้นอยากกินเนื้อ
The boy wants a toy. = เด็กผู้ชายคนนั้นอยากได้ของเล่น

My ladder is not broken. = บันไดของฉันไม่พัง
My glasses are not broken. = แว่นของฉันไม่พัง
My toy is broken. = ของเล่นของฉันพัง
My television is broken. = ทีวีของฉันพัง