คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อย น้อยกว่า น้อยที่สุด มาก มากกว่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยกว่า มากกว่า

เรียนคำศัพท์ภาษาอักงกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษ

The man has some rice. = ผู้ชายคนนั้นมีข้าวจำนวนหนึ่ง
The girl has less rice. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีข้าวน้อย
The woman has the least rice. = ผู้หญิงคนนั้นมีข้าวน้อยมาก

The girl has some cake. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีเค้กจำนวนหนึ่ง
The woman has less cake. = ผู้หญิงคนนั้นมีเค้กน้อย
The man has the least cake. = ผู้ชายคนนั้นมีเค้กน้อยมาก

These toys are the same. = ของเล่นเหล่านี้เหมือนกัน
These chairs are different. = เก้าอี้เหล่านี้ต่างกัน
These cups are different. = ถ้วยกาแฟเหล่านี้ต่างกัน
These pens are the same. = ปากกาเหล่านี้เหมือนกัน

These cups are the same size. = ถ้วยกาแฟเหล่านี้มีขนาดเหมือนกัน
These hats are the same size. = หมวกเหล่านี้มีขนาดเหมือนกัน
These cups are different sizes. = ถ้วยกาแฟเหล่านี้มีขนาดต่างกัน
These hats are different sizes. = หมวกเหล่านี้มีขนาดต่างกัน

You’re too big. = คุณตัวใหญ่เกินไป
This chair is too small. = เก้าอี้ตัวนี้เล็กเกินไป
This bicycle is too expensive. = จักรยานคันนี้แพงเกินไป
I’m too short. = ฉันเตี้ยเกินไป

This shoe fits. = รองเท้าข้างนี้คับ
These sunglasses are too big. = แว่นกันแดดอันนี้ใหญ่เกินไป
This coat is too small. = เสื้อโค้ทเล็กเกิน

Which shoes fit? = รองเท้าข้างไหนฟิต
Which shoes are too big? = รองเท้าคู่ไหนใหญ่กว่า
Which shoes are too small? = รองเท้าคู่ไหนเล็กกว่า

Some of the ball are yellow. = บอลจำนวนหนึ่งสีเหลือง
None of the ball are yellow. = ไม่มีบอลลูกไหนสีเหลือง
All of the ball are yellow. = บอลทั้งหมดสีเหลือง

The door is closed. = ประตูปิด
The door is open. = ประตูเปิด
The window is closed. = หน้าต่างปิด
The window is open. = หน้าต่างเปิด

The jewelry store is open. = ร้านขายเครื่องประดับเปิด
The toy store is closed. = ร้านขายของเล่นปิด
The pharmacy is closed. = ร้านขายยาปิด
The book store is open. = ร้านขายหนังสือเปิด

Thank you. = ขอบคุณ
You’re welcome. = ไม่เป็นไร