คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sometimes ใช้ยังไง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sometimes ใช้ยังไง

1.sometimes ใช้บอกความถี่ในการทำ หมายถึง “บางครั้ง”
เช่น Sometimes it’s best not to say anything. (บางครั้ง การไม่พูดอะไรเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด)
I sometimes go to the movies alone. (บางครั้งฉันก็ไปดูหนังคนเดียว)

2. sometime (ไม่มี s) ใช้บอกเวลาที่ไม่แน่นอน หมายถึง “สักวันหนึ่ง (ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่)”
เช่น We should meet sometime next month. (เราควรพบกันสักวันหนึ่งในเดือนหน้า)
The cure for cancer will be found sometime. (การรักษาโรคมะเร็งจะถูกค้นพบสักวันหนึ่ง)

3. some time (เขียนแยกกัน ไม่มี s) คราวนี้ some บอกจำนวน some time จึงหมายถึง “ระยะเวลาหนึ่ง”
เช่น I have been doing yoga for some time. (ฉันเล่นโยคะมาระยะหนึ่งแล้ว)

สรุปว่า

sometimes = บางที, บางครั้ง (บอกความถี่)
sometime = สักวันหนึ่ง (ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่)
some time = ระยะเวลาหนึ่ง

ถ้าชอบโปรดช่วยแชร์ให้เพื่อน ๆ คนอื่นได้เรียนaรู้ไปพร้อม ๆ กันนะครับ
ขอให้มีความสุขในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กันมากๆ