คำศัพท์ภาษาอังกฤษENGLISH-Vocabulary Vol.1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1(ผู้ชายและผู้หญิง)

สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชุดที่ 1 จะพูดถึงคำนามที่เป็นเอกพจน์ (หนึ่ง) พหูพจน์ (มากกว่าหนึ่ง) โดยการยกตัวอย่างจากการเรียกเพศชายหรือเพศหญิง ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์นั้น จะเรียกอย่างไร และมีคำอีกชุดที่ใช้เรียกแทนคำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ โดยจะยกตัวอย่างง่ายๆ จดจำได้ไม่ยาก พร้อมทั้งสอดแทรกแบบฝึกหัดให้เติมคำ สามารถดูเฉลยได้ที่ท้ายบทความครับ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

 • ก่อนอื่นเราเริ่มต้นกันด้วยการทักทายก่อนนะครับ การทักทายของฝรั่งเมื่อเจอกันจะใช้คำว่า “Hello” หากต้องการกล่าวลาจะพูดอย่างไร เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ

  Hello = สวัสดี  (1) _______  = ลาก่อน, โชคดีนะ
 • การเรียกคนที่เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ซึ่งในภาษาอังกฤษจะจำแนกเป็น เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หญิง ตัวอย่างต่อไปนี้ จะหมายถึง คน 1 คน ซึ่งเรียกว่าคำนามเอกพจน์

  (2)  ______ = เด็กผู้หญิง,  a boy = เด็กผู้ชาย
  a woman = ผู้หญิง,  a man = (3) ______

 • หากมีมากกว่า 1 คน หล่ะ จะเรียกอย่างไร คำเหล่านี้ เรียกว่าคำนามพหูพจน์ครับ

  women = ผู้หญิงหลายคน, men = ผู้ชายหลายคน
  girls = เด็กผู้หญิงหลายคน, (4) ______ = เด็กผู้ชายหลายคน
 • เราได้รู้จักกับคำนามเหล่านั้นกันแล้ว คือ เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หญิง ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์และพหูพจน์ ลืมกันหรือยังครับ ยกตัวอย่าง คำนามเอกพจน์คือ boy คำนามพหูพจน์ก็คือ boys มาดูกันครับว่าเราจะใช้คำนามเหล่านี้มาแต่งในรูปประโยคได้อย่างไร

  The boy is running. = เด็กผู้ชายกำลังวิ่ง 
  The boys are reading. = พวกเด็กผู้ชายกำลังอ่าน
  The boys are eating. = พวกเด็กผู้ชายกำลังกิน
  (5)  __________ = เด็กผู้ชายกำลังดื่ม

 • จากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า เรายังมีคำอีกจำพวกหนึ่งที่ใช้เรียกแทนคำนาม นั่นคือ “คำสรรพนาม” ยกตัวอย่างคำนาม เช่น boy คำสรรพนามที่ใช้แทน boy คือ he พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับ การนำมาแต่งในรูปของประโยคก็คล้ายกันกับคำนาม ดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

  He is running. = เขากำลังวิ่ง
  She is drinking. = (6) __________
  She is reading. = เธอกำลังอ่าน
  He is eating. = เขากำลังกิน
  (7) __________ = เขากำลังเขียน
  She is writing. = เธอกำลังเขียน
  The child is running. = เด็กคนนั้นกำลังวิ่ง
  (8) __________ = ผู้ใหญ่คนนั้นกำลังอ่าน

 • สำหรับคำนามพหูพจน์ อย่างเช่น men หรือ women คำสรรพนามที่ใช้แทนได้คือ they ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  They are cooking. = พวกเขากำลังทำอาหาร
  (9) __________ = พวกเขากำลังว่ายน้ำ
  They are writing. = พวกเขากำลังเขียน
  (10) __________ = พวกผู้ใหญ่กำลังอ่าน
  The children are running. = พวกเด็กๆกำลังวิ่ง

ANSWER ENGLISH-Vocabulary Vol.1

     1. Good bye

     2. a girl
     3. ผู้ชาย
     4. boys
     5. The boy is drinking.
     6. เธอกำลังดื่ม
     7. He is writing.
     8. The man is reading
     9. They are swimming.
     10. The adult are reading.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ ENGLISH-Vocabulary englis vocabulary Number 11-20 Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ Vocabulary Vocabulary Vol.1 Vocabulary Vol.2 การทักทายภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เฉลยคำตอบ เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล