คำศัพท์ภาษาอังกฤษVocabulary ไม้ โลหะ ถูก แพง แพงที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษVocabulary

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

metal = โลหะ
wood = ไม้
paper = กระดาษ
plastic = พลาสติก

This chair is made of plastic. = เก้าอี้ตัวนี้ทำจากพลาสติก
This ticket is made of paper. = ตั๋วใบนี้ทำจากกระดาษ
This ladder is made of metal. = บันไดนี้ทำจากโลหะ
This table is made of wood. = โต๊ะตัวนี้ทำจากไม้

Checks are made of paper. = เช็คทำจากกระดาษ
Credit cards are made of plastic. = บัตรเครดิตทำจากพลาสติก
Coins are made of metal. = เหรียญทำจากโลหะ

This jewelry is expensive. = เครื่องประดับชิ้นนี้แพง
This camera is expensive. = กล้องตัวนี้แพง
This camera is inexpensive. = กล้องตัวนี้ไม่แพง
This jewelry is inexpensive. = เครื่องประดับชิ้นนี้ไม่แพง

This car is expensive. = รถคันนี้แพง
This dress is expensive. = เดรสชุดนี้แพง
This dress is inexpensive. = เดรสชุดนี้ไม่แพง
This car is inexpensive. = รถคันนี้ไม่แพง

This sheet is light. = ผ้าปูที่นอนผืนนี้เบา
This coin is light. = เหรียญนี้เบา
This table is heavy. = โต๊ะตัวนี้หนัก
This television is heavy. = ทีวีเครื่องนี้หนัก

It is fast. = มันเร็ว
These are fast. = สิ่งนั้นเร็ว
It is slow. = มันช้า
These are slow. = สิ่งนั้นช้า

The old woman has white hair. = ผู้หญิงมีอายุคนนั้นมีผมสีขาว
The old man has gray hair. = ผู้ชายมีอายุคนนั้นมีผมสีเทา
The young man has blue hair. = ผู้ชายหนุ่มมคนนั้นมีผมสีฟ้า
The young woman has black hair. = ผู้หญิงสาวคนนั้นมีผมสีดำ

He has some apples. = เขามีแอบเปิ้ลจำนวนหนึ่ง
He has more apples. = เขามีแอปเปิ้ลมาก
He has the most apples. = เขามีแอปเปิ้ลมากที่สุด