คำศัพท์ภาษาอังกฤษVocabulary

Vocabularyคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ฟรี

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

a play = การแสดง
a concert = คอนเสริ์ต
a movie = ภาพยนต์

soccer = ฟุตบอล
golf = กอล์ฟ
tennis = เทนนิส

The women are playing soccer. = ผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นฟุตบอล
The women are playing golf. = ผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นกอล์ฟ
The women are playing tennis. = ผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นเทนนิส

They’re listening to the radio. = พวกเขากำลังฟังวิทยุ
They’re watching a movie. = พวกเขากำลังดุภาพยนต์
They’re listening to a concert. = พวกเขากำลังฟังคอนเสิร์ต
They’re watching a play. = พวกเขากำลังดูการแสดง

tea = น้ำชา
carrots = แคคอท
juice = น้ำผลไม้
oranges = ส้ม

The boy doesn’t like tennis. = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ชอบเทนนิส
The girl doesn’t like red shoes. = เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบรองเท้าสีแดง
The women like tea. = ผู้หญิงคนน้นชอบน้ำชา
The man likes golf. = ผู้ชายคนนั้นชอบกอล์ฟ

The boy has more juice than his mother. = เด็กผู้ชายคนนั้นมีน้ำผลไม้มากกว่าแม่ขแงเขา
The girl has more cake than her father. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีเค้กมากกว่าพ่อของเธอ
The girl has more oranges than her mother. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีส้มมากกว่าแม่ของเธอ
The teacher has more books than the student. = ครูมีหนังสือมากกว่านักเรียน

The girl has less bread than her friend. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีขนมปังน้อยกว่าเพื่อนของเธอ
The man has less cake than his son. = ผู้ชายคนนั้นมีเค้กน้อยกว่าลูกชายของเขา
The man has less tea than his wife. = ผู้ชายคนนั้นมีน้ำชาน้อยกว่าภรรยาของเขา
The woman has less juice than her son. = ผู้หญิงคนนั้นมีน้ำผลไม้น้อยกว่าลูกชายของเธอ

The man has less bread than his wife. = ผู้ชายคนนั้นมีขนมปังน้อยกว่าภรรยาของเขา
The woman has more money than her husband. = ผู้หญิงคนนั้นมีเงินมากกว่าสามีของเธอ
The woman has less money than her husband. = ผู้หญิงคนนั้นมีเงินน้อยกว่าสามีของเธอ
The man has more bread than his wife. = ผู้ชายคนนั้นมีขนมปังมากกว่าภรรยาของเขา

Witch animal is big? = สัตว์ตัวไหนใหญ่
This animal is big. = สัตว์ตัวนี้ใหญ่

Witch animal is small? = สัตว์ตัวไหนเล็ก
This animal is small. = สัตว์ตัวนี้เล็ก

Witch fruit is red? = ผลไม้อันไหนสีแดง
This fruit is red. = ผลไม้อันนี้สีแดง

Witch fruit is green? = ผลไม้อันไหนสีเขียว
This fruit is green. = ผลไม้อันนี้สีเขียว

How much do the carrots cost? = แครอทราคาเท่าไหร่
The carrots cost three dollars. = แครอทราคา 3 ดอลล่า

How much does the tea cost? = น้ำชาราคาเท่าไหร่
The tea costs two euros. = น้ำชาราคา 2 ยูโร

How much does a movie ticket cost? = ตัวหนังราคาเท่าไหร่
A movie ticket costs nine pounds. = ตัวหนังราคา 9 ปอนด์

fifteen pounds = 15 ปอนด์
nine euros = 9 ยูโร
five dollars = 5 ดอลล่า