คำศัพท์ร่างกายในภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐาน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย

เรียนศัพท์หมวดควรรู้ ภาษาอังกฤษ-ไทยที่เป็นพื้นฐานที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันจากส่วนต่างๆทั่งภายในและภายนอก อาจจะได้ใช้พูดเวลาเจ็บปวยไม่สบาย ปวดตรงจุดไหนหรือรู้สึกผิดปกติ ตามแขนขาหน้ามือเป็นต้น

 

ตารางคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

# ศัพท์ร่างกาย อังกฤษ อ่านว่า แปลไทย
1. head เฮด ศีรษะ (หัว)
2. neck เนค ลำคอ (คอ)
3. shoulder โชล’ เดอะ ไหล่ (บ่า)
4. chest เชสทฺ หน้าอก (เต้านม)
5. breast เบรสทฺ หน้าอก
6. arm อาร์ม แขน
7. abdomen แอบโด’ เมิน ท้อง
8. elbow เอล’ โบ ข้อศอก
9. waist เวสทฺ เอว
10. navel เน’ เวิล สะดือ
11. hand แฮนดฺ มือ
12. finger ฟิง’ เกอะ นิ้ว
13. hip ฮิพ ตะโพก
14. thigh ไธ ต้นขา (ขาอ่อน)
15. leg เลก ขา
16. knee นี เข่า
17. shank แชงคฺ แข้ง (หน้าแข้ง)
18. foot ฟุท เท้า
19. sole โซล อุ้งเท้า (ฝ่าเท้า)
20. toe โท นิ้วเท้า

ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกจำนวนมากเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย หยิบมา 1-20 คำเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและการจำ ภาษาอังกฤษต้องค่อยๆฝึกฝนมีความสมำเสมอต่อเนื่องแล้วความสำเร็จในการเรียนภาษานี้จะมาถึงสักวัน

ถือว่าเป็นสูตรสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิยมทำกันในปัจจุบัน