คำศัพท์ ไม้ โลหะ ถูก แพง แพงที่สุด ภาษาอังกฤษ

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับไม้ โลหะ / เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับEnglish4day.com

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

metal = โลหะ
wood = ไม้
paper = กระดาษ
plastic = พลาสติก

This chair is made of plastic. = เก้าอี้ตัวนี้ทำจากพลาสติก
This ticket is made of paper. = ตั๋วใบนี้ทำจากกระดาษ
This ladder is made of metal. = บันไดนี้ทำจากโลหะ
This table is made of wood. = โต๊ะตัวนี้ทำจากไม้


Checks are made of paper. = เช็คทำจากกระดาษ
Credit cards are made of plastic. = บัตรเครดิตทำจากพลาสติก
Coins are made of metal. = เหรียญทำจากโลหะ

This jewelry is expensive. = เครื่องประดับชิ้นนี้แพง
This camera is expensive. = กล้องตัวนี้แพง
This camera is inexpensive. = กล้องตัวนี้ไม่แพง
This jewelry is inexpensive. = เครื่องประดับชิ้นนี้ไม่แพง

This car is expensive. = รถคันนี้แพง
This dress is expensive. = เดรสชุดนี้แพง
This dress is inexpensive. = เดรสชุดนี้ไม่แพง
This car is inexpensive. = รถคันนี้ไม่แพง

This sheet is light. = ผ้าปูที่นอนผืนนี้เบา
This coin is light. = เหรียญนี้เบา
This table is heavy. = โต๊ะตัวนี้หนัก
This television is heavy. = ทีวีเครื่องนี้หนัก

It is fast. = มันเร็ว
These are fast. = สิ่งนั้นเร็ว
It is slow. = มันช้า
These are slow. = สิ่งนั้นช้า

The old woman has white hair. = ผู้หญิงมีอายุคนนั้นมีผมสีขาว
The old man has gray hair. = ผู้ชายมีอายุคนนั้นมีผมสีเทา
The young man has blue hair. = ผู้ชายหนุ่มมคนนั้นมีผมสีฟ้า
The young woman has black hair. = ผู้หญิงสาวคนนั้นมีผมสีดำ

He has some apples. = เขามีแอบเปิ้ลจำนวนหนึ่ง
He has more apples. = เขามีแอปเปิ้ลมาก
He has the most apples. = เขามีแอปเปิ้ลมากที่สุด

ของใช้ภาษาอังกฤษ
ของใช้ภาษาอังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ