จำนวนนับ ภาษา การเรียกสิ่งต่างๆตามศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนนับ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

She is speaking. = เธอกำลังพูด
She is reading. = เธอกำลังอ่าน
He is writing. = เขากำลังเขียน
(1) ____________ = เขากำลังพูด

The woman is reading English. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่านภาษาอังกฤษ
The boy is writing Arabic. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังเขียนภาษาอาราบิก
(2) _______________ = ผู้ชายคนนั้นกำลังอ่านภาษาจีน
The girl is writing Russian. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเขียนภาษารัสเซีย

This girl is from Japan. = นี่คือเด็กผู้หญิงมาจากประเทศญี่ปุ่น
This man is from Australia. = นี่คือผู้ชายมาจากประเทศออสเตรเลีย
This woman is from Russia. = (3) ____________________
This boy is from the United Stats. = นี่คือเด็กผู้ชายมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

People from Egypt speak Arabic. = ผู้คนจากประเทศอียิปพูดภาษาอาราบิก
(4) _____________________ = ผู้คนจากประเทศจีนพูดภาษาจีน
People from the United Stats speak English. = ผู้คนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพูดภาษาอังกฤษ
People from Australia speak English. = ผู้คนจากประเทศออสเตรเลียพูดภาษาอังกฤษ

This is a person. = นี่คือบุคคล
These are animals. = นี่คือบรรดาสัตว์
(5) _____________ = นี่คือผู้คน
This is an animal. = นี่คือสัตว์

ten belts = เข็มขัด 10 เส้น
twenty cups = ถ้วยกาแฟ 20 ใบ
(6) ________ = ลูกบอล 30 ลูก
forty plates = จาน 40 ใบ
fifty ties = เน็กไทน์ 50 เส้น
sixty hats = หมวก 60 ใบ

ten = สิบ
twenty = ยี่สิบ
thirty = สามสิบ
forty = สี่สิบ
(7) ______ = ห้าสิบ
sixty = หกสิบ

twenty cups = ถ้วยกาแฟ 20 ใบ
twenty-one cups = ถ้วยกาแฟ 21 ใบ
twenty-two cups = ถ้วยกาแฟ 22 ใบ
(8) ____________ = ถ้วยกาแฟ 23 ใบ
twenty-four plates = ถ้วยกาแฟ 24 ใบ
twenty-five plates = ถ้วยกาแฟ 25 ใบ

thirty-four bowls = ชาม 34 ใบ
thirty-five bowls = ชาม 35 ใบ
(9) ___________ = ชาม 36 ใบ
thirty-seven plates = จาน 37 ใบ
thirty-eight plates = จาน 38 ใบ
thirty-nine plates = จาน 39 ใบ

forty-one = 41
forty-two = 42
forty-three = 43
forty-four = 44
forty-five = 45
forty-six = 46
(10) ______ = 47
forty-eight = 48
forty-nine = 49