ชุดสุภาษิตไทยในสำนวนภาษาอังกฤษ

A bird in the hand is worth two in the bush. ==> สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบเบี้ยไกลมือ

A feather in hand is better than a bird in the air ==> ขนนกอันเดียวมือ ดีกว่านกหนึ่งตัวในอากาศ

It’s ill striving against the stream ==> การต้านกระแสน้ำเป็นการกระทำที่โง่

Believe nothing of what u hear, and only half of what u see. ==> ฟังหูไว้หู

Believe no tales from an enemy’s toungue ==> อย่าเชื่อเรื่องเล่าจากปากศัตรู

All’s well that ends well ==> ต้นร้ายปลายดี

สุภาษิตไทยในภาษาอังกฤษ

Never judge by appearances ==> อย่าตัดสินจากรูปภายนอก

Still waters run deep ==> น้ำนิ่งไหลลึก

As u sow, so(shall) u reap ==> หว่านผลอย่างไร ย่อมได้ผลอย่างนั้น

Better the foot slip than toungue ==> พลั้งปากเสียสิน พลั้งตีนตกต้นไม้

Big fish eat little fish ==> ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

Conscience does make cowards of us all ==> วัวสันหลังหว่ะ

The faulty stands on his guard ==> คนที่ทำผิด ย่อมเฝ้าระวังตน

It’s dogged that does it ==> ความเพียรพยายาม ทำให้สำเร็จ

Rome wasn’t built in a day ==> กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในหนึ่งวัน

Where there’s will there’s way. ==> ความเพียรอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Don’t cast ur pearls before swine ==> อย่ายื่นแก้วให้วานร

If two(men) ride on a hourse, one must ride behind ==> ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

if u cann’t bite, never show ur teeth. ==> อย่าเขียนเสือให้วัวกลัว

Keep not ill men company, lest you increase the number ==> คบคนพาลพาลพาไปหาผิด

it takes two to make a quarrel. ==> ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

Kill not the goose that lays the golden eggs. ==> โลภมากลาภหาย

Love is blind ==> ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน (อิอิ มัทนพาธา)

Make hay while the sun shines ==> น้ำขึ้นให้รีบตัก

Manners make (the) man. ==> สำเนียงบอกภาษา กิริยาบอกสกุล

When money speaks the world is silent ==> เมื่อเงินพูด โลกเงียบ

Never put off till tomorrow what may be done. ==> อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

Never hit a man when he is down ==> ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม

Times is money ==> เวลาเป็นเงินเป็นทอง