ตัวอย่างข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ป.1

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. แนวทางการออกข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมเฉลยคำตอบดังนี้.

ข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ป.1

นี่คือข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ

 1. แมวพูดว่าอะไร (cat says)

meow

 1. หมาพูดว่าอะไร (dog says)

woof

 1. ม้าพูดว่าอะไร (horse says)

whinny

 1. วัวพูดว่าอะไร (cow says)

moo

 1. ไก่พูดว่าอะไร (chicken says)

cluck

 1. เป็ดพูดว่าอะไร (duck says)

quack

 1. แกะพูดว่าอะไร (sheep says)

baa

 1. หมูพูดว่าอะไร (pig says)

oink

 1. หนูพูดว่าอะไร (mouse says)

squeak

 1. ลิงพูดว่าอะไร (monkey says)

ooh ooh aah aah

เฉลย

 1. meow
 2. woof
 3. whinny
 4. moo
 5. cluck
 6. quack
 7. baa
 8. oink
 9. squeak
 10. ooh ooh aah aah

1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ ENGLISH-Vocabulary englis vocabulary Number 11-20 Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ Vocabulary Vocabulary Vol.1 Vocabulary Vol.2 การทักทายภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เฉลยคำตอบ เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล