ตัวอย่างข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ป.1

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. แนวทางการออกข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมเฉลยคำตอบดังนี้.

ข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ป.1

นี่คือข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ

 1. แมวพูดว่าอะไร (cat says)

meow

 1. หมาพูดว่าอะไร (dog says)

woof

 1. ม้าพูดว่าอะไร (horse says)

whinny

 1. วัวพูดว่าอะไร (cow says)

moo

 1. ไก่พูดว่าอะไร (chicken says)

cluck

 1. เป็ดพูดว่าอะไร (duck says)

quack

 1. แกะพูดว่าอะไร (sheep says)

baa

 1. หมูพูดว่าอะไร (pig says)

oink

 1. หนูพูดว่าอะไร (mouse says)

squeak

 1. ลิงพูดว่าอะไร (monkey says)

ooh ooh aah aah

เฉลย

 1. meow
 2. woof
 3. whinny
 4. moo
 5. cluck
 6. quack
 7. baa
 8. oink
 9. squeak
 10. ooh ooh aah aah

1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ การทักทายภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ประจำวัน คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ