ตารางการเขียน 1-100 ในภาษาอังกฤษ

ตารางการนับ 1-100 ในภาษาอังกฤษ

สำหรับการเขียนเลข 1-100 เป็นภาษาอังกฤษมีหลักการคือต้องจำได้ จำให้ขึ้นใจทำโดยฝึกเขียนวันหล่ะคำจนครบ โดยทั่วไปแล้วเพียงเขียน 1-10 ได้แล้ว หลักการต่อไป คือการต่อไปคือ การทำความเข้าใจกับการประสมคำตามความหมายตัวเลข อย่างเช่น การต่อท้ายด้วย teen, หรื ty สุดท้าย ก็จะได้ hundred

ตรวจสอบอาคาร

1
one
2
two
3
three
4
four
5
five
6
six
7
seven
8
eight
9
nine
10
ten
11
eleven
12
twelve
13
thirteen
14
fourteen
15
fifteen
16
sixteen
17
seventeen
18
eighteen
19
nineteen
20
twenty
21
twenty-
one
22
twenty-
two
23
twenty-
three
24
twenty-
four
25
twenty-
five
26
twenty-
six
27
twenty-
seven
28
twenty-
eight
29
twenty-
nine
30
thirty
31
thirty-
one
32
thirty-
two
33
thirty-
three
34
thirty-
four
35
thirty-
five
36
thirty-
six
37
thirty-
seven
38
thirty-
eight
39
thirty-
nine
40
forty
41
forty-
one
42
forty-
two
43
forty-
three
44
forty-
four
45
forty-
five
46
forty-
six
47
forty-
seven
48
forty-
eight
49
forty-
nine
50
fifty
51
fifty-
one
52
fifty-
two
53
fifty-
three
54
fifty-
four
55
fifty-
five
56
fifty-
six
57
fifty-
seven
58
fifty-
eight
59
fifty-
nine
60
sixty
61
sixty-
one
62
sixty-
two
63
sixty-
three
64
sixty-
four
65
sixty-
five
66
sixty-
six
67
sixty-
seven
68
sixty-
eight
69
sixty-
nine
70
seventy
71
seventy-
one
72
seventy-
two
73
seventy-
three
74
seventy-
four
75
seventy-
five
76
seventy-
six
77
seventy-
seven
78
seventy-
eight
79
seventy-
nine
80
eighty
81
eighty-
one
82
eighty-
two
83
eighty-
three
84
eighty-
four
85
eighty-
five
86
eighty-
six
87
eighty-
seven
88
eighty-
eight
89
eighty-
nine
90
ninety
91
ninety-
one
92
ninety-
two
93
ninety-
three
94
ninety-
four
95
ninety-
five
96
ninety-
six
97
ninety-
seven
98
ninety-
eight
99
ninety-
nine
100
one hundred

การ เขียนตัวเลข1-100 เป็นพื้นฐานอีกข้อหนึ่งของการเรียนภาษาอังฤษ นอกจากการพูดอ่าน

นับเลขภาษาอังกฤษ 100, 1,000, 10,000, …

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ คำอ่าน
100 one hundred วัน ฮั๊นเดรด
1000 one thousand วัน เต๊าซัน
10000 ten thousand เทน เต๊าซัน
100000 one hundred thousand วัน ฮั๊นเดรด เต๊าซัน
1000000 one million วัน มิ๊ลเหลี่ยน