ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ จำไว้ใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

อ่านประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ จำไว้ใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

She’ll do anything to cheer me up.
เธอจะทำสิ่งต่างๆ เพื่อทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น

Everything’s all right. Just calm down!
ทุกอย่างเรียบร้อยดี สงบสติอารมณ์หน่อย

The examination is right around the corner.
การสอบใกล้จะมาถึงอยู่รอมร่อแล้ว

As far as I am concerned, it’s nonsense.
ตามความเห็นของฉันมันไร้สาระ

Bottom line: I don’t want to hear all of this.
ที่สำคัญที่สุดก็คือ ฉันไม่อยากจะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี่เลย

They’ve gotta succeed or lose face.
พวกเขาต้องประสบความสำเร็จหรือไม่ก็เสียหน้า

If I tell them the truth, they’ll leave us in peace.
ถ้าฉันบอกความจริงกับพวกเขา พวกเขาก็จะหยุดรบกวนเรา

She doesn’t want to let go of us.
เธอไม่ต้องการปล่อยพวกเราไป

Even the government could not lay a finger on us!
แม้แต่รัฐบาลก็แตะต้องพวกเราไม่ได้

You must not lose sight of your main object.
เธอต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์หลักของตัวเอง

Silly to lose my temper on account of the little thing
ไร้เหตุผลที่ฉันจะโกรธเอากับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้

I’m going to figure it out sooner or later.
ฉันจะคิดมันออกไม่ช้าก็เร็วนี่แหล่ะ

Have I ever let us down?
ฉันเคยทำให้พวกเราผิดหวังหรือ?

I need you to stay close to me because it’s easy to get lost in here.
ฉันอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆ ฉันไว้ เพราะที่นี่คุณจะหลงทางได้ง่ายๆ

Can anyone help me throw some light on this question?
มีใครช่วยทำฉันให้เข้าใจถึงปัญหานี้มากขึ้นหน่อยได้ไหม?

Please contact me only in case of emergency.
โปรดติดต่อฉันในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

In any case, I’d rather not hear any more of her.
ไม่ว่ากรณีใดๆ ฉันไม่อยากจะได้ยินเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกต่อไป

You know I love you, but you drive me crazy.
คุณก็รู้ว่าผมรักคุณ แต่คุณก็ทำให้ผมแทบบ้า

Did you ever wonder what it would be like to come out of the closet?
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเปิดเผยตัวออกมาว่าเป็นพวกรักร่วมเพศ

Do you always use humor to cope with uncomfortable situations?
คุณใช้อารมณ์ขันรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากเสมอหรือ?