ประโยคถามทาง I have lost my way. ภาษาอังกฤษ

ประโยคสั้นๆ จำไว้ใช้ถามทาง
• I have lost my way.
ฉันหลงทาง
• Excuse me, Could you show me the way to the station, please?
ขอโทษนะคะ สถานีไปทางไหนคะ ?
• Is this the train to ….. (name of place)?
นี่เป็นรถไฟที่ไป … (ชื่อสถานที่) รึเปล่าคะ?
• Please show me the way to super market J
ซุปเปอร์มาร์เกต J ไปทางไหนคะ?
• Could you please tell me, where am i?
ขอถามได้ไหมคะ ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน?

• I don’t remember the street/
ฉันจำถนน(ชื่อถนน) ไม่ได้
• Where is the police station?/
สถานีตำรวจอยู่ที่ไหนคะ?
• Where do I turn?
ฉันควรเลี้ยวตรงไหน?

• How far am i from the A hotel?
ฉันอยู่ไกลจากโรงแรม A แค่ไหน?
• Is there a bus station near hear?
มีสถานีรถบัสแถวนี้ไหม?
• What is this street?
ถนนนี้คือถนนอะไร?
• How long does it take to go on foot from here to the bookshop?
ใช้เวลาเดินนานเท่าไรจากที่นี่ไปยังร้านหนังสือ?
หากคุณวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศวันหยุดนี้ นี่คือประโยคถามทางที่จะเป็นประโยชน์มากๆ สำหรับคุณ เซฟไว้เลยนะคะ