ประโยคภาษาอังกฤษดีๆวลีเด็ดๆ

english4day.com หาประโยคภาษาอังกฤษดีๆวลีเด็ดๆมาฝากเป็นกำลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ คนเราท้อได้แต่ต้องไปต่อ อย่าให้อุปสรรคภายนอกรบกวนจิตใจที่อยากเรียนภาษา English ของเราให้สำเร็จได้

No bird soars too high if he soars with his own wings. >> ไม่มีใครทำสิ่งที่เกินตัวหรอก หากเป็นสิ่งที่ทำด้วยตนเอง
อุปสรรค์เป็นสิ่งที่น่ากลัว หากเราไม่รู้จุดหมายปลายทางที่แท้จริง >> Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.
Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind. >> การตักเตือนก็เหมือนกับหิมะ โปรยลงมาแค่เบางก็ไม่รู้สึกอะไร ถึงจะโปยหนาไปก็เท่านั้น
ความคิดของคนเราเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความดี หรือความเลว >> There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. >> จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน
คุณควรใช้สีทั้งหมดที่มีสรรค์สร้างชีวิตให้เหมือนกับภาพเขียนขนาดใหญ่ >> Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.
Forgive your enemies, but never forget their names. >> อย่าลืมชื่อของศัตรูที่คุณยกโทษให้
คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยคือคนที่ไม่เคยทำผิด >> The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.

ยังไม่หมดน่ะมีหลายประโยค การอ่านออกเสียงช่วยในเรื่องความมั่นใจเมื่อถึงเวลาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes. >> เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะมาถึง.

คุณจะได้รับสิ่งดีๆหากคุณให้สิ่งดีๆของคุณไป >> You get the best out of others when you give the best of yourself.

If you always do what interests you, then at least one person is pleased. >> ถ้าคุณทำในสิ่งที่ถนัดอย่างสม่ำเสมอ มักจะมีคนนึงที่สนใจเช่นกัน

สองสิ่งที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้คือ หนึ่งจักรวาล และสองคือความโง่ของคน แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า >> Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change. >> คนเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าความเจ็บปวดจากการที่อยู่เฉยๆ มันจะมากกว่าความเจ็บปวดจากการที่ลองลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

คนที่หนักแน่นและมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่อีกคนกลับหาหนทางที่จะแก้ตัว >> The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.

The only thing in life achieved without effort is failure. >> มีอยู่สิ่งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่สามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยคือ ความอ่อนแอ

บทนี้ก่อนไปขอฝากไว้สักประโยค อันนี้ชอบมากเป็นการส่วนตัว

Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.

บางคนกำลังฝันถึงความสำเร็จสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือทำ