ประโยคภาษาอังกฤษ ที่อาจยังไม่รู้บางท่านอาจยังไม่ทราบว่า water ไม่ได้เป็นคำนามที่แปลว่า น้ำ อย่างเดียว แต่ water เป็นคำกริยา แปลว่า รดน้ำก็ได้

บางท่านอาจยังไม่ทราบว่า water ไม่ได้เป็นคำนามที่แปลว่า น้ำ อย่างเดียว 

แต่ water เป็นคำกริยา แปลว่า รดน้ำก็ได้

ตัวอย่างประโยค 

Would you like a glass of water? ขอน้ำสักแก้วได้มั้ย? อันนี้ water เป็นคำนาม

Please give me some water. ขอน้ำหน่อย — อันนี้ water เป็นคำนาม

The kids love playing in the water. เด็กๆ ชอบเล่นในน้ำ — อันนี้ water เป็นคำนาม

You need to water the flowers. คุณต้องรดน้ำดอกไม้ — อันนี้ water เป็นกริยา

We water our trees every morning. พวกเรารดน้ำต้นไม้ทุกเช้า — อันนี้ water เป็นกริยา