ฝึกทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ

ฝึกทำแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ

A: What____you have for lunch today?

ว็อท____ยู้ แหฟฺ เฝ่อรฺ ลั่นชฺ

คุณกินข้าวกลางวันกับอะไร

B: I just ____ rice and curry.

อาย เจิ่สทฺ____วร้ายสฺ เสิ่นดฺ เค้อรฺ-หรี่

ผม(เพิ่งไปกิน)ข้าวราดแกงมา

A: How was it?

ฮาว เหวิ่สฺ สิทฺ

เป็นไงบ้าง(อร่อยมั้ย)

B: It was okay

อิทฺ เหวิสฺ โซ-เค

ก็โอนะ(ใช้ได้)

  1. did/had: ดิดฺ/แหดฺ
  2. was/had: เหวิ่สฺ/แหดฺ
  3. do/have: ดู/แหฟฺ
  4. was/have: เหวิ่สฺ/แหฟฺ

* มาลองฝึกตอบ ข้อไหนดี

สนทนาภาษาอังกฤษ

เวลาคุยโทรศัพท์และอยากทราบว่าใครโทรมาก็พูดได้หลายแบบ เช่น

=> แบบสุภาพ

May I ask who’s calling?

เม อาย แอสคฺ ฮูซฺ คอลิง

ไม่ทราบว่าจากไหนเหรอครับ

=> ปานกลาง

Who’s calling?

ฮูซฺ คอลิง

นี่ใครเหรอครับ

=> ตรงไปตรงมา

Who’s this?

ฮูซฺ thอิสฺ

ใครเอ่ย

=> ชวนต่อย

Who the ____ is this?

555ขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน