ฝึกพูดภาษาอังกฤษ30 ประโยค ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวบรวม 30 ประโยค ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

1. What’s up? ➡ ว่าไง?
2. How’s it going? ➡ เป็นยังไงบ้าง?
3. What have you been doing? ➡ ที่ผ่านคุณทำอะไรมาบ้าง?
4. Nothing much ➡ ไม่มีอะไรมาก?
5. What’s on your mind? ➡ คุณกำลังคิดอะไรอยู่?
6. I was just thinking. ➡ ฉันกำลังคิดถึงเมื่อกี้เลย
7. I was just daydreaming. ➡ ฉันกำลังฝันกลางวันอยู่เลย
8. It’s none of your business. ➡ มันไม่ใช่เรื่องของคุณ
9. Is that so? ➡ เป็นอย่างนั้นหรอ?
10. How come? ➡ ทำไมล่ะ?
11. Absolutely! ➡ แน่นอน!
12. Definitely! ➡ ชัดเจน!
13. Of course! ➡ แน่อยู่แล้ว!
14. You better believe it! ➡ เชื่อฉันดีกว่า!

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้มักได้ยินได้ฟัง ได้เห็นตามป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ฝึกไว้จะได้เข้าใจทันทีเมื่อเจอคำเหล่านี้

15. I guess so. ➡ ฉันเดาว่าจะเป็นอย่างนั้น
16. There’s no way to know. ➡ ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย
17. I can’t say for sure. ➡ ฉันไม่แน่ใจเลย
18. This is too good to be true! ➡ เหลือเชื่อ!
19. No way! (Stop joking!) ➡ ไม่มีทาง!
20. I got it. ➡ เข้าใจละ
21. Right on! (Great!) ➡ ถูกต้อง!
22. I did it! (I made it!) ➡ ฉันทำได้!
23. Got a minute? ➡ มีเวลาว่างไหม?
24. About when? ➡ เมื่อไหร่?
25. I won’t take but a minute. ➡ ฉันจะไม่ใช้เวลานานหรอก
26. Speak up! ➡ พูดสิ!
27. Seen Melissa? ➡ เห็นคุรเมริสซาไหม?
28. So we’ve met again, eh? ➡ เราจะได้พบกันอีกใช่ไหม?
30. Come over. ➡ แวะมาหาบ้างนะ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ30 ประโยค ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน