ฝึกพูดภาษาอังกฤษWhere ARE you come from?

จะถามฝรั่งว่า

“เป็นคนประเทศไหน” กันเมื่อไร
คนไทยพูด
“Where ARE you come from?”
กันประจำเลย
ถามว่าฝรั่งเข้าใจมั้ย
คำตอบคือ เข้าใจมากๆเลย
แต่มันเป็นภาษาอังกฤษที่ผิดรู้มั้ย?
ผิดยังไง?

ผิดที่เรา “ไม่” สามารถใช้ v.to be มาเป็นกริยาช่วยให้กับ กริยาแท้ ช่อง 1 อย่าง come
และกริยาแท้ตัวอื่นๆได้

เราใช้ v.to be ได้กับ
adjective
noun
preposition
v.ing
และ v3

ในกรณีนี้ เราสามารถทำให้ถูกได้ 2 แบบ

แบบที่ 1: เอา do มาเป็น กริยาช่วย
เป็น Where DO you come from?

แบบที่ 2: เอา come ทิ้งไป ให้เหลือ from ซึ่งเป็น preposition ใช้กับ v.to be: are ได้
เป็น Where ARE you from?

ต่อไปนี้คงไม่พลาดกันอีกแล้ว
ขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ดู ยู้ ว้อน เถอะ โน เดอะ ดิ๊ฟฺ-ฝเริ่นสฺ บิ-ทวีน อะ ม้าสฺ-เต่อรฺ แอนดฺ อะ บิ-กิ้น-เหน่อรฺ
เดอะ ม้าสฺ-เต่อรฺ แหสฺ เฟลฺดฺ มอรฺ ทายมฺสฺ แดน เดอะ บิ-กิ้น-เหน่อรฺ แหสฺ อี-เฝิ่น ถรายดฺ

คุณอยากจะรู้ความแตกต่างระหว่าง “เซียน” กัน “เด็กอ่อนหัด” มั้ย
“เซียน” ล้มเหลวมาแล้วนับไม่ถ้วน ก่อนที่ “เด็กอ่อนหัด” จะเริ่มลองทำสิ่งนั้นเสียอีก