ฝึกพูดภาษา5 ประโยคที่บอกว่า “ฉันเหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง และต้องการ กำลังใจ

~5 ประโยคที่บอกว่า “ฉันเหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง และต้องการ กำลังใจ”~

I’m so tired.
อายมฺ โซ ท้าย-เอิดฺ
ฉันเหนื่อย/เพลีย/ง่วงเหลือเกิน
I’m so exhausted
อายมฺ โซ อิกซฺ-ซ้อสฺ-ติด
ฉันหมดแรงจริงๆ (เหนื่อยมาก)
I’m so frustrated.
อายมฺ โซ ฟรัสฺ-เตรทฺ-ถิด
ฉันรู้สึกท้อแท้เหลือเกิน

I feel hopeless.
อาย ฟีลฺ โฮพฺ-หลิสฺ
ฉันรู้สึกสิ้นหวัง
Please stay by my side.
พลีส สเต บาย ม้าย ซายดฺ
อยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนนะ (อย่าจากไปไหน)
ขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน