ภาษาอังกฤษการเติมสระ a e i o u ตัวอย่างแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดการเติมสระ a e i o u

ตัวอย่างแบบทดสอบนี้อยู่ในเรื่องของPronouns & Adjectives   เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของน้องๆให้ลองทำแบบทดสอบดูก่อนค่อยไปดูเฉลยว่าทำได้กี่ข้อ ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปกำลังดี

Exercise ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการเรียนตั้งแต่ประถมไปจนมัธยม สำหรับภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถเรียนออนไลน์ผ่านเน็ตมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

สารมารถดาวน์โหลดไฟล์ ในรูปแบบ Download เป็น file PDF  เพื่อทดสอบแยกต่างหากได้

จงเติมสระ a e i o u ในช่องว่างตามภาพต่อไปนี้

English-Pronouns-Adjectives-Ex1

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่กำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต