ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การแนะนำผู้อื่น

การแนะนำผู้อื่น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

This is Peter. นี้คือปีเตอร์

I’d like you to know Peter. ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์

I’d like to introduce you to Wanna. ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักวรรณา

สุภาษิตไทยในภาษาอังกฤษ

I want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะนำเมย์เพื่อนผม

I want you to meet my friend John. ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม

Here’s Anuchit and that’s Suphun. นี่อนุชิต และนั่นสุพรรณ

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การแนะนำผู้อื่น