ภาษาอังกฤษ คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่

(It’s) nice/good to meet/see you.

(I’m) pleased to meet/see you.

(I’m) glad to meet/see you.

It’s a pleasure to meet you.

สุภาษิตไทยในภาษาอังกฤษ

การตอบ ให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง ‘เช่นเดียวกัน’ เช่น

Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน