ภาษาอังกฤษ ป.4 E Singular & Plural Nouns

เรียนทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4

 

ตัวอย่างแบบทดสอบนี้อยู่ในเรื่องของSingular & Plural Nouns   เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของน้องๆให้ลองทำแบบทดสอบดูก่อนค่อยไปดูเฉลยว่าทำได้กี่ข้อ ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปกำลังดี

Exercise ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการเรียนตั้งแต่ประถมไปจนมัธยม สำหรับภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถเรียนออนไลน์ผ่านเน็ตมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

 

ดาวน์โหลด Download เป็น PDF File  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่กำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

 

ให้เติมคำต่อไปนี้ลงในที่ขีดเส้นใต้ underline Singular & Plural Nouns

 

 

เฉลยการบ้านภาษาอังกฤษ ป.4

 

ภาษาอังกฤษ ป.4 แบบฝึกหัด Lesson 1 – Singular & Plural Nouns – แบบฝึกหัด (เฉลย)


ภาษาอังกฤษ ป.4 English4day – Lesson 1 – Singular & Plural Nouns – แบบฝึกหัด (เฉลย)