ภาษาอังกฤษ เมื่อไรใช้ Where did you go ?กับ Where have you been?

เมื่อไรใช้ Where did you go ?
เมื่อไรใช้ Where have you been?
และ ความแตกต่างของ 2 ประโยคนี้ คืออะไร
คำตอบ:
โดยทั่วไป 2 ประโยคนี้ ความหมายใกล้กันมาก
แปลว่า คุณไปไหนมา
แต่ Where did you go?
ใช้โครงสร้าง past simple tense บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบในอดีต
โดยที่อาจจะมี หรือ ไม่มีผลต่อปัจจุบัน
ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องที่สุด ต้องมีคำบอกเวลาในอดีต
เช่น yesterday หรือ คำบอกเวลาในอดีตตัวอื่นๆ
แต่เนื่องจากบางครั้ง เป็นการถามประโยคนี้
โดยผู้พูดและผู้ฟังทราบบริบทอยู่แล้ว ว่าเหตุเกิดเมื่อใด
จึงละคำบอกเวลาไว้ได้

สนทนา-ภาษาอังกฤษ
ส่วน Where have you been?
เป็นการใช้ present perfect tense แบบที่ 3
ที่เรียกว่า present result คือ การใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
และมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่งมาถึงปัจจุบัน
กรณีนี้คือ คุณไปไหนมา (ก่อนจะมายืนอยู่ตรงนี้)
==> ทั้ง 2 ประโยคนี้แปลได้ประมาณ
“คุณไปไหนมา” ได้ทั้งคู่
ต่างกันนิดเดียวเรื่อง แกรมม่าร์และการใช้ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเรื่อง ความหมาย
ขอให้เก่งภาษาอังกฤษ