วัน เวลา ฤดู ในศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัน เวลา ฤดู

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

There are twelve months a year. = 1 ปี มี 12 เดือน
(1) __________________ = 1 สัปดาห์ มี 7 วัน
There are four weeks in a month. = 1 เดือน มี 4 สัปดาห์

a year = หนึ่งปี
a month = หนึ่งเดือน
a day = หนึ่งวัน
(2) _______ = หนึ่งสัปดาห์

This day is Friday. = วันนี้คือ วันศุกร์
This day is Saturday. = วันนี้คือ วันเสาร์
This day is Sunday. = วันนี้คือ วันอาทิตย์

Monday = วันจันทร์
Tuesday = วันอังคาร
(3) ________ = วันพุธ
Thursday = วันพฤหัสบดี
Friday = วันศุกร์
Saturday = วันเสาร์
Sunday = วันอาทิตย์

Who are you eating lunch with? = คุณทานอาหารเที่ยงกับใคร
I’m eating lunch with my sister. = ฉันทานอาหารเที่ยงกับน้องสาวของฉัน

(4) ____________________ = คุณทานอาหารเย็นกับใคร
I’m eating dinner with my husband. = ฉันทานอาหารเย็นกับสามีของฉัน

The woman is visiting Paris. = ผู้หญิงคนนั้นไปเยือนกรุงปารีส
The boy is visiting his grandmother at her house. = เด็กผู้ชายคนนั้นไปเยี่ยมคุณย่าของเขาที่บ้านของคุณย่า
(5) ____________________ = ผู้ชายคนนั้นเยือนกรุงมอสโคว
The girl is visiting her friend. = เด็กผู้หญิงคนนั้นไปเยี่ยมเพื่อนของเธอ

This is my family. = นี่คือครอบครัวของฉัน
This is our house. = นี่คือบ้านของพวกเรา
(6) _________________ = นี่คือแขกของพวกเรา

They are guests. = พวกเขาคือแขก
I’m working. I’m not a guest. = ฉันกำลังทำงาน ฉันไม่ใช่แขก
He is a guest. = เขาเป็นแขก

The man is smelling the flower. = ผู้ชายคนนั้นกำลังดมดอกไม้
(7) __________________ = ผู้หญิงคนนั้นกำลังดมกาแฟ
They are tasting the bread. = พวกเขากำลังชิมขนมปัง
The woman is tasting the rice. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังชิมข้าว

(8) _________________ = ดอกไม้กลิ่นหอมดี
The bread tastes good. = ขนมปังรสชาติดี
The milk tastes bad. = นมรสชาติแย่
The socks smell bad. = ถุงเท้ากลิ่นแย่

The man is tasting the milk. = ผู้ชายคนนั้นกำลังชิมนม
The milk smells bad. = นมกลิ่นแย่
They are tasting the rice. = พวกเขากำลังชิมข้าว
The rice tastes good. = ข้าวรสชาติดี

a hand = มือ
fingers = นิ้วมือ
a foot = เท้า
(9) ______ = นิ้วเท้า

summer = ฤดูร้อน
spring = ฤดูใบไม้ผลิ
winter = ฤดูหนาว
(10) ____ = ฤดูใบไม้ร่วง

 

เฉลยคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน

เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (Vocabulary Vol.1)

1. Good bye
     2. a girl
3. ผู้ชาย
4. boys
5. The boy is drinking.
6. เธอกำลังดื่ม
7. He is writing.
8. The man is reading
9. They are swimming.
10. The adult are reading.เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Vocabulary Vol.2)

     1. an apple
     2. หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ
3. an adult
4. sandwiches
5. children
6. The woman is driving a car.
7. เธอมีปลา 1 ตัว
8. The girl is not driving.
9. This is a cat.
10. He has books.เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (Vocabulary Vol.3)

     1. white
     2. สีเหลือง
3. It is red.
4. The grass is green.
5. ดอกไม้เหล่านั้นดอกเล็ก
6. He is a police officer.
7. I am a girl.
8. We are teachers.
9. What are you eating?
10. What is the woman doing?

เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (Vocabulary Vol.4)

     1. four
     2. There are two cell phones.
3. นั่นคือถ้วยกาแฟ 1 ถ้วย.
4. pants
5. a green T-shirt
6. He is a police officer.
7. Who has the hat?
8. เด็กผู้ชายคนนั้นมีลูกบอล
9. The girls have the books.
10. ใครมีหนังสือพิมพ์เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (Vocabulary Vol.5)

     1. They are reading their books.
     2. ผู้ชายคนหนึ่งและลูกชายของเขา
3. a boy and his father
4. two girls and their parents
5. พ่อแม่และลูกชายของพวกเขา
6. a father and his daughter
7. The woman and her cat are playing.
8. เด็กผู้ชายและสุนัขของเขากำลังเล่น
9. eleven bowls
10. She is five years old.เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (Vocabulary Vol.6)

     1. an apartment
     2. a laptop
3. The radio is on the chair.
4. สุนัขตัวนั้นอยู่ใต้เสื้อเชิร์ต
5. The man is under the car.
6. a bathroom
7. The girl and her grandmother are in the dining room.
8. แม่กำลังกอดลูกสาวของเธอ
9. The boys are watching television.
10. Where are the shoes?เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (Vocabulary Vol.7)

     1. They live in a house.
     2. a bridge
3. พวกเขามาจากสหรัฐอเมริกา
4. Rome
5. ประเทศญี่ปุ่น
6. The dog is near the house.
7. The name of this country is Japan.
8. I am a police officer.
9. Hi. What is your name?
10. Nice to meet you.เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (Vocabulary Vol.8)

     1. a belt
     2. The tall man is wearing a tie.
3. เน็กไทน์ของฉันสีน้ำตาล
4. His sweater is gray.
5. Her dress is orange.
6. We have blond hair.
7. What color is his sweater?
8. เด็กผู้หญิงคนนั้นหนาว
9. The woman is hungry.
10. The woman is tried.เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (Vocabulary Vol.9)

     1. The boys are playing.
     2. a hospital
3. She is running outside.
4. I work at a school.
5. ฉันทำงานตอนกลางคืน
6. It is afternoon.
7. สวัสดีตอนเย็น
8.  It is evening. The family is eating dinner.
9.  He is wearing shoes and socks.
10. เขาอ่านหนังสือก่อนนอนเฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10 (Vocabulary Vol.10)

     1. There are seven days in a week.
     2. a week
3. Wednesday
4. Who are you eating dinner with?
5. The man is visiting Moscow.
6. These are our guests.
7. The woman is smelling the coffee.
8. The flowers smell good.
9.  toes
10. fallเฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11 (Vocabulary Vol.11)

     1. He is speaking.
     2. The man is reading Chinese.
3. นี่คือผู้หญิงมาจากประเทศรัสเซีย
4. People from China speak Chinese.
5. These are people.
6. thirty balls
7. fifty
8. twenty-three plates
9. thirty-six bowls
10. forty-seven

เฉลยคำตอบ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (Grammar Vol.1)

     1. is      16. are
     2. are      17. are
     3. is      18. He
     4. are      19. They
     5. man      20. She
     6. men      21. They
     7. woman      22. girls
     8. women      23. boy
     9. The men are reading.      24. She
     10. The girl is writing.      25. They
     11. เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังอ่าน      26. woman
     12. is      27. men
     13. is      28. is
     14. is      29. are
     15. is

เฉลยคำตอบ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Grammar Vol.2)

     1. rice and an apple      11. pens
     2. The boy and the man are drinking water.      12. They are eating apples.
     3. They      13. The girl is not driving.
     4. He      14. The boy does not have a pen.
     5. They      15. is this
     6. She      16. This is
     7. The man is eating an egg.      17. What
     8. cat      18. This
     9. sandwiches      19. He is
     10. newspaper      20. Is she

เฉลยคำตอบ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (Grammar Vol.3)

     1. The eggs are blue.      19. do you
     2. car      20. teacher
     3. cars      21. teachers
     4. cats      22. girl
     5. cat      23. girls
     6. is      24. bicycle
     7. are      25. bicycles
     8. is      27. apples
     9. are      28. I
     10. is      29. You
     11. are      30. He
     12. It      31. She
     13. They      32. We
     14.  It is blue and green.      33. They
     15. a boy      34. The eggs are small.
     16. a girl      35. The flower is small.
     17. a man
     18. a women