วิธีออกเสียงภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษ

April = เอ๊-เผริ่ลฺ = เดือนเมษายน

ไม่ใช่ เอ-พริ่วววววววววววววววววว

 

คำว่า ใบประกาศนียบัตร = certificate

ออกเสียงว่า เส่อรฺ-ทิ-ฝิ-เขิทฺ

ไม่ใช่ เซอ-ตี-ฟี-เขดดดดด

 

study กับ learn ต่างกันอย่างไร

=> study ศึกษาหรืออ่านหนังสือ แต่อาจไม่เรียนรู้หรือซึมซับก็ได้

I studied it for hours but couldn’t understand it. I feel like I didn’t learn anything.

ฉันศึกษาเรื่องนั้นหลายชั่วโมงแต่ไม่เข้าใจอะไรเลย รู้สึกเหมือนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย

=> learn เรียนรู้และซึมซับไป (ได้ความรู้ใหม่)

I learned so much (while/from) studying last night.

เมื่อคืนได้ความรู้ใหม่เยอะจากการอ่านหนังสือ

 

มาม่า (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)

ภาษาอังกฤษ คือ

instant noodles (อิ๊น-สเติ่นทฺ นู้ด-เดิ่ลสฺ)

ไม่ใช่ Mama (มา-ม่า)

ส่วนโจ๊ก คือ congee (ค้อน-จี่)

หรือ rice porridge (วไร้สฺ-พ้อรฺ-หริ่จฺ)

ไม่ใช่ Joke (เรื่องตลก)

* ทำไมต้องมี ว.แหวน หน้า ไร้สฺ

ขออนุญาต *ไม่อธิบายเพิ่มเติม*

 

Do you ever, Have you ever, Never ใช้อย่างไร

 

Do you ever +V1? คุณ + กริยา + บ้างมั้ย (พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน)

Do you ever eat Japanese food?

คุณทานอาหารญี่ปุ่นบ้างมั้ย

Does your sister ever go out?

น้องสาวคุณออกไปข้างนอกบ้างมั้ย

Do you ever dream about me?

เธอฝันถึงฉันบ้างมั้ย

Do you ever show up late for meetings?

คุณไปประชุมสายบ้างมั้ย

การตอบคำถาม Do you ever +V1?

Yes, I do. / No, I don’t.

Have you ever +V3? คุณเคย + กริยา + ไหม

Have you ever eaten Japanese food before?

คุณเคยทานอาหารญี่ปุ่นมาก่อนมั้ย

Has anyone ever heard of this before?

มีใครเคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนมั้ย

Have I ever shouted at you?

ฉันเคยตะโกนใส่เธอบ้างมั้ย

Has your little brother ever been to another country?

น้องชายคุยเคยไปประเทศอื่นมั้ย

การตอบคำถาม

Yes, I have. เคย ไม่ใช่ Yes, I ever.

No, I haven’t. ไมเคย

Yes, I have eaten Japanese food before. เคยกินอาหารญี่ปุ่น

No, you’ve never shouted at me. คุณไม่เคยตะโกนใส่ฉัน

Yes, my little brother has been to America. น้องชายเคยไปอเมริกา

S + never + V1 = ประธานไม่ + กริยา

ในที่นี้ never เหมือน don’t/doesn’t

I never eat out.

ผมไม่ทานข้าวนอกบ้าน

She never does any house work.

หล่อนไม่ทำงานบ้านเลย

You never take me out.

คุณไม่พาฉันออกไปข้างนอกเลย

He never calls me.

เขาไม่โทรหาฉันเลย

S + have/has + never + V3 +(before)= ประธานไม่เคย+กริยา (มาก่อน)

I’ve never done that before.

ฉันไม่เคยทำอย่างนั้นมาก่อน

My mom has never hit me.

แม่ฉันไม่เคยตีฉัน

I’ve never been to China.

ฉันไม่เคยไปประเทศจีน

Don’t you ever + V1? = คุณไม่ + กริยา + บ้างเหรอ

Don’t you ever watch Adam’s program?

คุณไม่ดูรายการของอดัมบ้างเลยเหรอ

Haven’t you ever + V3? = คุณไม่เคย + กริยา + เหรอ

Haven’t you ever seen that movie?

คุณไม่เคยดูหนังเรื่องนั้นเหรอ