วิธีแปลข่าวภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ N+V+N+ADJ

วิธีแปลข่าวภาษาอังกฤษ  หลักๆมี3 ส่วนสำคัญ  เช่นเดียวกับข่าวภาษาไทย  เคล็ดลับการแปลคือ เข้าใจและรู้ความหมายของคำศัพท์ โดยเฉพาะคำศัพท์ในหัวข่าว (Headline) ซึ่งจะใช้คำที่สั้น กระชับลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ในหัวข่าวและความหมายกัน

1.หัวข่าว(Headline) 2.ข่าวนำ(Lead of News) และ 3.เนื้อข่าว(Body of News) แต่ละส่วนจะมีความสำคัญแตกต่างกัน

หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง หัวข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ “The Bangkok Post” และ “The Nation”

Headline word Meaning
accord (n) agreement
aid (n/v) assist/ assistance
axe (v) cut, destroy
awe (v) veneration
back (v) support
ban (n/v) prohibition
bar (n/v) exclude, prohibit
bid (n) attempt
blast (n) explosion
blaze (n) fire
blow (n) injury/disappointment
boom (n/v) sudden beneficial increase
boost (n/v) help, incentive
bring (v) to cause, result in
bug (n) disease, virus
call (for) (n/v) demand
clash (n/v) argument, conflict
cop (n) policeman
coup (n) revolution, change in government
crook (n) criminal
curb (n/v) restrain, limit
cut (n/v) reduction
deal (n) agreement
drama (n) dramatic action,
drive (n) campaign, effort
envoy (n) diplomat
exit (n/v) leave
fear (n/v) anxious expectations
flee (v) escape rapidly
gems (n) jewels
go (v) be sold or knock down
go-ahead (n) approval
gunman (n) a man with a gun
hail (v) celebrate, acclaim
halt (n/v) stop
hammer (v) beat
haul (n/v) large quantity that has been stolen
head (n/v) direct, lead
hit (v) affect badly
hold (v) detain, keep in police custody
hurdle (n) obstacle
jail (n/v) prison
jet (n) aeroplane
jobless (adj) unemployed
key (adj) essential, vital
kid (n) child
killing (n) murder
link (n/v) connection
loom (v) approach (of something threatening)
mob (n) mafia/ uncontrolled crowd
net (v) to capture
no (n) refusal, rejection
ordeal (n) unpleasant experience
oust (v) push out, replace
output (n) production
pact (n) agreement, treaty
peril (n) danger
pledge (n/v) promise
plea (n) strong request
poll (n) election, public survey
press (v) to insist on something
press for (v) demand, ask for
probe (n/v) investigate
quit (v) leave, resign
quiz (v) interrogate
raid (n/v) attack, robbery
riddle (n) mystery
row (n) argument, disagreement
scare (n) alarm
seek (v) request
shock (n) surprising revelation
slam (v) criticise severely
slash (v) reduce
smash (v) destroy
snub (v) reject, turn down
soar (v) increase dramatically
spark (v) cause, produce
split (n/v) divide
squeeze (n/v) shortage, scarcity
storm (n) violent disagreement
strife (n) conflict
sue (v) accuse, appeal
switch (n/v) change, deviation
swoop (n/v) sudden attack or raid
talks (n) discussions
threat (n) menace
toll (n) number of people killed
top (n) exceed
urge (v) recommend strongly
vow (n/v) promise, threaten
walkout (n) strike
wed (v) wedding
weep (v) cry, mourn
win (v) gain, achieve
woe (n) misfortune
woo (v) try to win the favour of

วิธีการแปลหัวข่าวBeijing marathon runners hit by smog

ไปดูความหมายของ hit จาก list คำศัพท์ด้านบน จะพบว่า hit หมายถึง affect badly คือได้รับผลกระทบที่ไม่ดี ในที่นี้คือได้รับผลกระทบจาก smog ซึ่งก็คือ smoke+fog หมายถึงหมอกปนควันพิษ ทำให้ต้องสวมหน้ากากวิ่ง

Barroso: EU exit ‘would harm UK’

นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Headline จะใช้เครื่องหมาย : (colon) แทนคำว่า “says” ในที่นี้ อาจจะแปลว่า “เตือน” ก็ได้ เพราะประโยคหลังเครื่องหมาย มีความหมายในทางลบ ส่วนคำว่า exit หมายถึง leave คือ ออกจาก

หัวข่าวนี้จึงหมายถึงว่า บาร์โรโซ่ได้ เตือนอังกฤษว่า การออกจากการเป็นสมาชิกอียู หรือสหภาพยุโรป จะทำให้อังกฤษเสียหายได้

วิธีแปลข่าวภาษาอังกฤษ

วิธีการแปลหัวข่าว
Brazil edge past Chile in shootout

จะเห็นว่าหัวข่าวนี้อยู่ในรูปแบบ N+V+N+ADJ

แค่เพียงศึกษาการแปลหัวข่าว ก็ทำให้คุณได้ประโยชน์และได้ความรู้ภาษาอังกฤษมากมาย
ประการแรก คือพื้นฐานภาษาอังกฤษเรื่อง Subject-V-Agreement คือใช้คำกริยาที่สอดคล้องกับประธาน ในที่นี่ประธานคือ Brazil เป็นทีมฟุตบอล ต้องใช้คำกริยาที่เป็นรูปพหูพจน์คือ edge แปลว่าเฉือน คำว่า edge นี้ถ้าเป็นคำนามจะหมายถึง “ขอบ” หรือ “ริม” หรือ “ด้านคมของใบมีด” เมื่อใช้เป็นกริยา จึงแปลว่า”เฉือน” ยังมีอีกหลายคำที่คำนามใช้เป็นคำกริยา ซึ่งจะเอาไว้พูดในภายหลังต่อไป ***ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ เรียกว่าเป็นลักษณะของภาษาข่าวก็ว่าได้ หัวข่าวตามหลักจะใช้เป็นประโยคปัจจุบัน เพื่อให้รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ จะไม่ใช้คำกริยาอดีตว่า edged ส่วนคำว่า past ในที่นี้ไม่ใช้ในหน้าที่คำกริยา แต่ใช้เป็นหน้าที่ preposition หมายถึงผ่าน คำว่า egde past ในที่นี้จึงหมายถึง “เฉือนผ่าน” ก็คือเฉือนเอาชนะนั่นเองครับ ส่วนคำว่า in shootout แค่นี้ก็ทำให้รู้ถึงความหลากหลายของการใช้ภาษาอังกฤษแล้วครับ จริงๆแล้วคำว่า shootout เมื่อไปดูจากพจนานุกรม จะเห็นคำแปลดังนี้

shootout เป็นคำนาม แปลว่า a fight involving shooting small arms with the intent to kill or frighten [syn: {gunfight}, {gunplay}, {shootout}]

แปลว่าการต่อสู้ที่ใช้การยิงด้วยอาวุธปืนโดยมีเจตนาเพื่อฆ่าหรือทำให้ตกใจ ยังมีคำที่เหมือนกันคือ gunfight หรือ gunplay คือการยิงต่อสู้ จำไว้ครับจะได้คำศัพท์เพิ่มเติม

แต่ในหัวข่าวนี้คำว่า shootout เป็น idiom ครับแปลว่าการดวลจุดโทษ ถ้าแปลโดยที่ไม่รู้ความหมายแท้จริง หรือแปลแบบลวกๆ อาจจะแปลเป็น “บราซิลเฉือนเอาชนะชิลีด้วยการยิง” หรือ “บราซิลยิงเฉือนเอาชนะชิลี” ก็ได้ความว่าบราซิลชนะชิลีครับ แต่ความหมายยังกำกวม อาจคิดว่าเป็นการชนะในเกมแข่งขัน และไม่รู้ว่ามีการต่อเวลาจากเกมแข่งขันและยังเอาชนะกันไม่ได้ ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ ความหมายในที่นี่คือการเอาชนะด้วยการยิงจุดโทษครับ เมื่อเวลาจะเอามาใช้เป็นส่วนขยายของประโยคที่ว่าบราซิลเฉือนเอาชนะชิลี ก็ต้องทำให้เป็น adj คือใส่ prep เข้าไปครับเป็น in shootout เท่านี้เองครับ