ศัพท์พื้นฐาน ภาษา อังกฤษ ประโยคเริ่่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษ

เป็นประโยคภาษาอังกฤษง่าย ที่จำได้ครั้งแรกแล้วจะไม่มีวันลืมอีก เลย เหมือนกับประโยคทักทาย การกล่าวขอบคุณในหลายๆภาษา ที่สมองของเราจะจดจำได้ง่าย กว่าประโยคยาวๆ ดังนั้นการเรียน ภาษา อังกฤษก็จะไม่เป็นเรื่องยาก อีกต่อให้หากมีเทคนิคการเรียน

Thank you. / Thanks.
(แธงคิว) / (แธงคส)

ขอบคุณ

Thank you very much.
(แธงคิว เวรี มัช)

ขอบคุณมาก

Thanks a lot. / Many thanks.
(แธงคส อะ ลอท) / (เมนี แธงคส)

ขอบคุณมาก
การกล่าว “Thank you for … ” แปลว่า “ขอบคุณสำหรับ…” สามารถใช้ได้ในหลายๆ โอกาส ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Thank you for coming.
(แธงคิว ฟอร์ คัมมิง)

ขอบคุณที่มา

Thank you for everything.
(แธงคิว ฟอร์ เอฟวริธิง)

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง

Thank you for inviting me.
(แธงคิว ฟอร์ อินไวทิง มี)

ขอบคุณที่เชิญ

Thank you for your invitation.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ อินวิเทชัน)
ขอบคุณสำหรับคำเชิญ
Thank you for your present.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ เพรสเซนท)
ขอบคุณสำหรับของขวัญของคุณ
Thank you for your advice.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ แอดไวส)
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
Thank you for your help.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ เฮลพ)
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Thank you for your kindness.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ ไคนดเนส)
ขอบคุณสำหรับความกรุณาของคุณ
Thank you for your hospitality.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ ฮอสพิทอลลิที)
ขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อของคุณ
That’s very kind of you.
(แธทส เวรี ไคนด ออฟ ยู)
คุณใจดีจังเลย
How very kind of you!
(ฮาว เวรี ไคนด ออฟ ยู)
คุณช่างใจดีอะไรเช่นนี้
How thoughtful of you!
(ฮาว ธอทฟูล ออฟ ยู)
คุณช่างเอาใจใส่ดีจริงๆ
I really appreciate that.
(ไอม เรียลลิ อะพริชีเอท แธท)
ฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆ
I’m so glab about that.
(ไอม โซ แกลด อะเบาท แธท)
ฉันรู้สึกดีใจจริงๆ
I’m very grateful.
(ไอม เวรี เกรทฟูล)
ฉันรู้สึกปลื้มใจมาก
It’s really appreciated.
(อิทส เรียลลิ อะพริชีเอทิด)
มันน่าประทับใจมาก

หากต้องการพูดตอบรับคำขอบคุณว่า “ด้วยความยินดี” ให้ใช้ประโยคดังต่อไปนี้
You’re welcome.
(ยัวร์ เวลคัม)

It’s my pleasure.
(อิทส มาย เพลชเชอะ)

With/My pleasure.
(วิธ/มาย เพลชเชอะ)

Any time.
(เอนนี ไทม)

I hope you like it.
(ไอ โฮป ยู ไลค อิท)
หวังว่าคุณจะชอบนะ
That’s all right.
(แธทส ออล ไรท)
ไม่เป็นไร
That’s OK.
(แธทส โอเค)
ไม่เป็นไร
No problem.
(โน พรอบเลิม)
ไม่เป็นไร
Don’t mention it.
(โดนท เมนชัน อิท)
อย่าไปพูดถึงมันเลย
Don’t worry (about it).
(โดนท เวอรี (อะเบาท อิท))
อย่ากังวลไปเลย

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ( Conversation )
Tong : I heard you were ill so I brought some fruits for you.
(ไอ เฮิร์ด ยู เวอร์ อิล โซ ไอ บรอท ซัม ฟรูทส ฟอร์ ยู)
ฉันได้ยินมาว่าคุณไม่สบาย เลยเอาผลไม้มาฝากค่ะ
Miw : Thank you. It’s very kind of you.
(แธงคิว อิทส เวรี ไคนด ออฟ ยู)
ขอบคุณนะคะ คุณใจดีจังเลย
********************************************************************
Mix : I’m deeply indebted to you again.
(ไอม ดีพลี อินเดททิด ทู ยู อะเกน)
ผมเป็นหนี้บุญคุณคุณอีกแล้ว
Man : Don’t mention it. It was a pleasure.
(โดนท เมนชัน อิท อิท วอส อะ เพลชเชอะ)
ไม่เป็นไรหรอกครับ ดัวยความยินดี
Mix : Thank you very much.
(แธงคิว เวรี มัช)
ขอบคุณมากๆ เลยครับ
Man : No problem.
(โน พรอบเลิม)
ไม่เป็นไรครับ
**********************************************************************
Jen : Thank you for your help.
(แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ เฮลพ)
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณนะคะ
Jack : That’s all right.
(แธทส ออล ไรท)
ไม่เป็นไรครับ
Jen : My sister asked me to convey her thanks to you.
(มาย ซิสเทอะ อาสคท มี ทู คันเวย์ เฮอร์ แธงคส ทู ยู)
น้องสาวของฉันฝากคำขอบคุณมาถึงคุณด้วยค่ะ
Jack : You’re quite welcome.
(ยัวร์ ไควท เวลคัม)
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ