สนทนาภาษาอังกฤษ การพูดถาม ตอบเป็นภาษาอังกฤษ อย่างง่าย

อยากฝึกภาษาอังกฤษให้แข็งแรง คุยกับฝรั่งได้คล่องไม่มีปัญหาเมื่อเจอคนต่างชาติทักทายภาษาอังกฤษมา ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างที่ฝรั่งคุย ภาษาอังกฤษ ฝึกบ่อยๆอ่านเยอะๆฟังบ่อยๆ English Convesation

อย่างเช่น การพูดถาม ตอบเป็นภาษาอังกฤษ อย่างง่าย อย่างการเดินมาเจอกันแล้วถาม ว่า

 

A  When are  you going now?

แว        อา  ยู       โกอิง   นาว/ คุณจะไปไหนล่ะเนี้ย?

B I’m going to the cinema.

แอม โกอิง  ทู เดอะ ซิเนมา/ฉันจะไปดูหนัง

A  Ok. Have fun.

โอเค  แฮฟ ฟัน/ ขอให้สนุกนะ

หรือจะ เป็นการทำลอยๆในแบบภาษาอังกฤษ อย่างเช่น

 

A   What is she doing?

วอท อิส    ชี    ดูอิง/เธอ ทำอะไร อยู่ น่ะ

B She’s  Playing

ซีส เพลอิง/ เธอ กำลังเล่น

A  That’s interesting;

แดทส. อินเทเรสทิง/น่า สนุกจัง