สร้างประโยคคำถาม Yes/No (ใช่หรือไม่) จากประโยคบอกเล่า ถ้าประธานเป็น I you we they หรือมีประธานมากกว่าหนึ่ง

มีหลักง่ายๆ เวลาจะสร้างประโยคคำถาม Yes/No (ใช่หรือไม่) จากประโยคบอกเล่า
ถ้าประธานเป็น I you we they หรือมีประธานมากกว่าหนึ่ง
ให้เอา Do มาวางไว้หน้าประโยค แล้วเปลี่ยนประธานที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่เป็นตัวอักษรเล็ก เปลี่ยน full stop เป็นเครื่องหมายคำถาม

 

เรียนภาษาอังกฤษฟรี