สำนวนไทยในภาษาอังกฤษ

ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ : “A honey tongue, a heart of gall.”

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม : “Constant dropping wears away the stone.”

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก : “A friend in need is a friend in deed.”

สุภาษิตไทยในภาษาอังกฤษ

วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ : “Set the for to mind the geese.”

หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น : “As you sow, so (shall).”

อย่าชิงสุกก่อนห่าม : “The rust cue, cue rust of way.”

อย่าตีตนไปก่อนไข้ : “Exiting gold, golden exciting.”

อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ : “Blood is thicker than water.”

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น : “Like father, like son.”