สุภาษิตไทยในภาษาอังกฤษ

Take not a musket to kill a butterfly. ==> อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน

Don’t make a mountain out of a molehill. ==> อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

The bull must taken by the horns. ==> ใจดีสู้เสือ

Walls have ears ==> หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง(ตา)

when the cat is away the mice will play ==> แมวไม่อยู่ นู๋ละเลิง

u cann’t get blood/water from/out of astone.==> อย่าหา(รีด)เลือดกับปู

u cann’t have ur cake and eat it. ==> อย่าจับปลาสองมือ

สุภาษิตไทยในภาษาอังกฤษ

A drowing man will clutch at a straw. ==> ฟางเส้นสุดท้าย

A friend in need is a friend indeed. ==> เพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้

All good things come to an end. ==> งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา

When you look over an elephant look at its tail
When you look over a girl, look at her mother
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

To hide one’s light under a bushel
คมในฝัก

A genius is born, not made
ช้างเผือกเกิดในป่า

A dog has his day
วันพระไม่มีหนเดียว