หลักการ ใช้ ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ อ่านสักนิด เพื่อความเข้าใจภาษา อังกฤษ ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้ว่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นั้นมีโครงสร้างซับซ้อน อ่านแล้ว งง ในช่วงแรกๆเท่านั้นหล่ะต้องใจเย็นๆอ่านทำความเข้าใจไปสักพัก โครงสร้างของ Tense มีรูปแบบ 12 อันก็จริง แต่ว่าที่ใช้บ่อย ก็มีแค่ 5-6 อันเอง ที่เหลือก็ไม่ต้องจำมากมายเท่าไหร่ หลักการใช้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นเรื่องไม่ซับซ้อน อะไรเลย

หลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่เราควรเรียนรู้ให้เข้าใจนั้นต้องตอบคำถามความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทยต่อไปนี้ได้

คำนามเอกพจน์ พหูพจน์คืออะไร
ประธานเอกพจน์ พหูพจน์ มีผลต่อกริยาในประโยคอย่างไร
ทำไมกริยาถึงมีสามช่อง เอาไปใช้อย่างไร
เวลามีความเกี่ยวข้องกับคำโครงสร้างภาษาอย่างไร
ถ้าตอบคำถามง่าย ๆ นี้ได้แสดงว่าพอเข้าใจหลักภาษาแล้วละ

การทำความเข้าใจเรื่อง Tense ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง ใช้จินตนาการหน่อย และยอมรับความแตกต่างระหว่างภาษาให้ได้  เพราะภาษาไทย จะมีแค่คำบอกเวลามาเกี่ยวข้องแค่นั้นเอง แต่ของภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องของคำกริยาที่จะบ่งบอกเวลาให้รู้ว่าเหตูการณ์นั้นเกิดเมื่อไหร่

อย่างเช่น  Tense

เอกพจน์ และพหูพจน์
พจน์ แปลว่าคำพูด หรือถ้อยคำ

เอก แปลว่า หนึ่ง

พหู แปลว่า หลาย

ในทางไวยากรณ์นั้น เอกพจน์หมายถึง จำนวนเพียงจำนวนเดียว หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ตัวเดียว อันเดียวนั้นแหละ ส่วนพหูพจน์ก็ตรงกันข้ามกัน คือจำนวนมาก หรือหลายตัว หลายอันนั่นเอง

ในการเรียนไวยากรณ์นั้นต้องจดจำคำเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับหลักภาษาโดยตรงเลย และหน้าตาของนามเอกพจน์กับพหูพจน์ ก็มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปด้วย ซึ่งจะได้เรียนรู้กันในเรื่อง การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

ซึ่งคำที่จะได้ยินบ่อยๆคือ ประธานเอกพจน์ / ประธานพหูพจน์ ซึ่งประธานของประโยคก็จะมาจากคำนามและสรรพนาม

นามเอกพจน์ (singular) คือ คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว

นามพหูพจน์ (plural) คือ คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป

คนเดียว เช่น a man, a doctor / หลายคน เช่น men, doctors

ตัวเดียว เช่น a dog, a pig, a bird / หลายตัว เช่น dogs, pigs, birds

อันเดียว เช่น an apple, a book, a car / หลายอัน เช่น apples, books, cars

สถานที่เดียว เช่น a school, a bank / หลายสถานที่ เช่น schools, banks

สรรพนามเอกพจน์ เช่น He, She, It

สรรพนามพหูพจน์ เช่น You, We, They และ I ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย