อาชีพ ประเทศ การทักทายทั่วไปในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การทักทายทั่วไปในภาษาอังกฤษ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต

I live in a house. = ฉันอาศัยอยู่ในบ้าน

We live in an apartment. = เราอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น
She lives in an apartment. = เธออาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น
(1) ______________ = พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้าน

a country = ประเทศ
a city = เมือง
a bridge = สะพาน

a park = สวนสาธารณะ
a street = ถนน

(2) _______ = สะพาน

They are from France. = พวกเขามาจากฝรั่งเศส
He is from France. = เขามาจากฝรั่งเศส
She is from France. = เธอมาจากฝรั่งเศส
They are from the United States. = (3) ___________________
He is from the United States. = เขามาจากสหรัฐอเมริกา
She is from the United States. = เธอมาจากสหรัฐอเมริกา

China = ประเทศจีน
Russia = ประเทศรัสเซีย
Egypt = ประเทศอียีป

(4) _______ = กรุงโรม อิตาลี
Paris = กรุงปารีส ฝรั่งเศส
Moscow = กรุงมอสโค รัสเซีย

Brazil = ประเทศบราซิล
Japan = (5) ________
Italy = ประเทศอิตาลี

The hose is far from the house. = ม้าตัวนั้นอยู่ไกลจากบ้าน
The boy is near the house. = เด็กผู้ชายคนนั้นอยู่ใกล้บ้าน
(6) _______________ = สุนัขตัวนั้นอยู่ใกล้บ้าน
The girl is far from the house. = เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ไกลจากบ้าน

The name of this country is Italy. = ชื่อของประเทศนี้ คือ อิตาลี
(7) ___________________ = ชื่อของประเทศนี้ คือ ญี่ปุ่น
The name of this country is Egypt. = ชื่อของประเทศนี้ คือ อียิป
The name of this country is Russia. = ชื่อของประเทศนี้ คือ รัสเซีย

I am a doctor. = ฉันเป็นหมอ
My name is Nancy Wilson. = ฉันชื่อ แนนซี่ วิลสัน

(8) _____________ = ฉันเป็นตำรวจ
My name is John Clark. = ฉันชื่อ จอร์น คราร์ค

I am a teacher. = ฉันเป็นครู
My name is Sue Simpson. = ฉันชื่อ ซู ซิมสัน

I am from Russia. = ฉันมาจากรัสเซีย
My name is Viktor Popov. = ฉันชื่อ วิคเตอร์ โปปอร์ฟ

(9) ____________ = สวัสดี คุณชื่ออะไร
My name is Sarah. = ฉันชื่อ ซาร่า

(10) ____________ = ยินดีที่ได้รู้จัก

Hello. What is your name? = สวัสดี คุณชื่ออะไร
My name is Mr. Jones = ฉันชื่อจอร์น

Nice to meet you. = ยินดีที่ได้รู้จัก

Hello. = สวัสดี
Hi. What is your name? = สวัสดี คุณชื่ออะไร

My name is Bobby Jones. = ฉันชื่อ บอบบี้ โจนท์

Nice to meet you. = ยินดีที่ได้รู้จัก
Good bye. = ลาก่อน