เก่งภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องไปต่างประเทศ

9 Ms แห่งการ “เก่งภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องไปต่างประเทศ”

1. Motivation = โม-ถิ-เฟ้-เฉิ่น = หาแรงจูงใจที่จะเก่งให้เจอ
2. Movies = มู๊ฟ-ฝี่สฺ = ดูหนังฝรั่งเยอะๆ
3. Music = มิ้ว-สิคฺ = ฟังเพลงฝรั่งบ่อยๆด้วย
4. Media = มี้-ดี่-เอ่อ
= ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์

5. Man = แมน
= ฝึกพูดกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอ
6. Magazines = แม่ก-เกอะ-ซี่น/แม๊ก-เกอะ-สี่น = หาสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษเสพอยู่เสมอ
7. Mistakes = หมิ่สฺ-เต้คสฺ
= กล้าที่จะพูดผิดและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง
8. Mirror = มิ-เหร่อรฺ = ฝึกกับตัวเองในกระจก และบอกคนในกระจกว่าเราจะต้องเก่งอังกฤษให้ได้
9. Money = มั้น-หนี่ = เก่งภาษาอังกฤษเมื่อไร M ตัวที่ 9 ลอยมาทันที
ขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน