เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers – Exercise

Numbers – Exercise เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามภาพ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับน้องๆที่เริ่มศึกษาภาษาอังกฤษสามารถทำแบบทดสอบตามภาพที่ให้มาได้ทันที ทดสอบความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษเบื้องต้น

แบบทดสอบนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านภาษาเพิ่มเติม

เตรียมสอบ ป.1 – ภาษาอังกฤษ

ภาพตัวอย่างทดสอบแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

***ภาษาอังกฤษ ป.1  Exercise เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Numbers – Exercise *** เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต online

เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ ป.1 - ภาษาอังกฤษ

 

เฉลยแบบฝึกหัด Numbers – Exercise

ตรวจข้อสอบการบ้านภาษาอังกฤษ Numbers – Exercise   ห้ามดูเฉลยก่อนทำ มิฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองจะไม่ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

 

Download เป็น PDF file สำหรับตัวอย่างแบบฝึกหัดNumbers – Exercise