เขียนสุภาษิตไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Never trust a sleeping dog, a swearing Jew, a praying drunkard, or a weeping woman. ==> ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้ใจนัก

Next to god, the parents ==> บิดามารดา คือพรหมของบุตร

One beats the bush, and another catches the birds ==> ชุบมือเปิบ

One scabbed sheep will mar a whole flock. ==> ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นทั้งข้อง

Penny wise and pound foolish. ==> เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย

สุภาษิตไทยในภาษาอังกฤษ

Prevention is better than cure ==> กันดีกว่าแก้

Remember man and keep in mind, a faithful friend is hard to find. ==> เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

Soon ripe, soon rotten. ==> อย่าชิงสุกก่อนห่าม

Sow with the hand, and not with the whole sack ==> อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

Spare the rod and spoil the child. ==> รักวัวให้ถูก รักลูกให้ตี

Speech is silver silence is golden. ==> พูดไปสองเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง