เครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษ Office equipment

ตามสำนักงานโดยทั่วไปมักมีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้มากมาย แต่คุณรู้หรือไม่ว่า เครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษ (Office equipment) ก็จำเป็นที่จะต้องเรียก บางอย่างเขาไม่เรียกเป็นภาษาไทยครับ เรามาดูกันว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเรียกอย่างไรบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษ

เครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษ

สิ่งแรกที่ต้องเจอในสำนักงาน

ตู้ยาม = sentry box 
ที่จอดรถ = car park
รถยนต์ = automobile
ทางโค้ง = curve
ทางแยก = crossroad
ทางเดิน = footpath
ทางเข้า = entrance 
ทางเข้าออก = doorway
ประชาสัมพันธ์ = public relations
ติดต่อสอบถาม = information
ติดต่อสื่อสาร = communicate

เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษ
อุปกรณ์สำนักงานภาษาอังกฤษ มีชื่อและเรียกกันอย่างไร

ห้องต่างๆในสำนักงาน

ห้องอาหาร = dining room
ห้องโถง = hall
ห้องน้ำ = bathroom
ห้องเก็บของ = store room
ห้องนั่งเล่น = living room  
ห้องทำงาน = a studio 
ห้องประชุม = conference room
ห้องสมุด = library
ห้องรับแขก = drawing room
ห้องส้วม = lavatory

เครื่องใช้สำนักงานในห้อง

ตู้โชว์ = showcase
โต๊ะบูชา = altar 
โต๊ะประชุม = conference table
โต๊ะทำงาน = office desk
เก้าอี้ = chair
เก้าอี้หมุน = revolving chair 
เก้าอี้นวม = Armchair
ตู้ = cabinet 
ตู้เก็บเอกสาร = file cabinet
ตู้หนังสือ = bookcase
ตู้นิรภัย = safe
ไม้ถูพื้น = swab
ไม้กวาด = broom
ถังขยะ = litter bin

ตู้เก็บเครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องเขียน = stationery
เครื่องใช้สำนักงาน = office Equipment 
ที่ตัดกระดาษ = paper Cutter
เครื่องเย็บกระดาษ = stapler
ที่เจาะรูกระดาษ = punch
แฟ้มแขวน = suspension file
แฟ้มเอกสาร = document file
กระดาษกาว = masking tape
กรรไกร = scissors
ปากคีบ = pincers
กระดาษชำระ = toilet paper
กระดาษปอนด์ = fine printing paper
กระดาษหนังสือพิมพ์ = newsprint
กระดาษเขียนแบบ = drawing board
ซองจดหมาย = envelope

ห้องอาหารในสำนักงาน

โต๊ะรับประทานอาหาร = dining table
ตู้เย็น = refrigerator
ตู้ถ้วยชาม = cupboard

เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นอิเล็กทรอนิค

เครื่องถ่ายเอกสาร = photocopier 
อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า = electric Generator
เครื่องปรับอากาศ = air-conditioner 
อุปกรณ์เครื่องครัว = kitchen Utensils
เครื่องซักผ้า = a washing Machine
โทรทัศน์ = television
พัดลม = electric fan
โทรศัพท์= telephone
โทรศัพท์ภายใน =  intercom
โทรสาร = fax

เครื่องใช้สำนักงานบนโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ = computer
พิมพ์ดีด = typewrite
เครื่องคิดเลข = adding machine computer
ปากกา = pen
ปากกาแสง = light pen
ดินสอ = pencil
ปากกาลูกลื่น = ball-point pen
ปากาหมึกซึม = fountain pen
ไม้บรรทัด = ruler
กระดาษ = paper
กระดาษสี = colored paper
ตรายาง = rubber
คลิปหนีบกระดาษ = stamp paper clip
กบเหลาดินสอ = sharpener 
กระดาษเขียนจดหมาย = writing paper

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในสำนักงาน

ทำความเข้าใจ = try to understand
ทำความสะอาด = clean
ทำสำเนา = duplicate
ทำหนังสือ = make a book 
ทำหน้าที่แทน = represent
ติดป้าย = label 
ติดตามผลงาน = follow up
ติดธง = be on the board decorate with flags
ติดประกาศ = post a notice
ติดตาม = pay attention 
ตีทะเบียน = register
การเงิน, การบัญชี = finance
การจัดประเภท = categorization 
การจำแนก = classification
การตอบรับ = acceptance 
ลายมือชื่อ = signature
ลายลักษณ์อักษร = black and white
การจดบันทึก = taking notes
การจัดเตรียม = preparation
การตักเตือน = warning
การชะลอการซื้อขาย = delay  trading
การซ่อมแซม = repair

แค่นี้ก็ท่องกันจนเมื่อยแล้วครับสำหรับหมวดเครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษ (Office equipment) อันที่จริงแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆ แต่ตัดมาให้ได้ศึกษากันบางส่วน ที่คนใช้กันบ่อยๆ

อุปกรณ์สำนักงานภาษาอังกฤษ มีชื่อและเรียกกันอย่างไร

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ