เทคนิคการสร้างคำถามอย่างง่ายๆในภาษาอังกฤษ

เทคนิคการสร้างคำถามอย่างง่ายๆ

1. คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Who — ใคร
Joe is sleeping in his bedroom.
Who is sleeping in his bedroom?

2. คำถามที่ขึ้นต้นด้วย What — อะไร
A cat is on the table.
What is on the table?

3. คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Where — ที่ไหน
She is going to the library.
Is she going to the library? เปลี่ยนเป็น Yes/No Question ก่อน
Is she going where ? เปลี่ยน to the library เป็น where
Where is she going? ย้าย Where มาไว้หน้าประโยค

4. คำถามที่ขึ้นต้นด้วย When — เมื่อไร
You get up at 6 o’clock.
Do you get up at 6 o’clock? เปลี่ยนเป็น Yes/No Question ก่อน
Do you get up at when ? เปลี่ยน at 6 o’clock เป็น when
When do you get up? ย้าย When มาไว้หน้าประโยค

ถ้ายังง…
ให้กลับไปอ่านใหม่หลายๆ รอบ

** ฝึกสมอง
Somchai takes a shower at 6 a.m. every day.
ประโยคนี้สามารถสร้างเป็นคำถามได้ทั้งหมดกี่คำถามค่ะ