เทคนิคเรียนภาษาอังกฤษคำสับสน every day กับ everyday สองคำนี้ใครๆ ก็สับสน แม้เจ้าของภาษาบางคนก็ยังใช้ผิด

คำสับสน every day กับ everyday สองคำนี้ใครๆ ก็สับสน
แม้เจ้าของภาษาบางคนก็ยังใช้ผิด

every day (เขียนแยกกัน) แปลว่า ทุกวัน อันนี้ every ทำหน้าที่เป็น determiner และ day ทำหน้าที่เป็นคำนาม (noun) เราใช้ every day เมื่อต้องการพูดว่าทุกวัน ไม่เว้นเลยซักวัน เช่น

“I wash my hair every day.”

“Jason has been late for school every day this week.”

“We learn English with Teacher Tammy every day.”

everyday (เขียนติดกัน) แปลว่า ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน ตัวนี้เป็น adjective ค่ะ วางไว้หน้าคำนามเท่านั้น

“I’d like to be able to have everyday conversations.”

“Is English important in our everyday life?”

เพิ่มเติม ง่ายๆ คือ ถ้าเราจะบอกว่าเราทำอะไรทุกวัน ก็ใช้แบบไม่ติดกัน

“every morning” ทุกเช้า หรือ “every evening” ทุกเย็น ก็แบบเดียวกันค่ะ

ตัวที่ไม่ติดกันค่ะ every day (night, week, month, year, etc.)

each day (night, week, month, year, etc.)

every other day (night, week, year, etc.)